Data wydarzenia:

EPICUR - Pierwsza Konferencja Studencka

Zapraszamy do udziału w Pierwszej Konferencji Studenckiej w ramach europejskiego konsorcjum EPICUR, która odbędzie się 8 października 2020 roku.

Konferencja odbędzie się wirtualnie za pośrednictwem MS Teams i będzie transmitowana na YouTube.

Spotkanie będzie poświęcone prezentacjom przygotowanym przez zespoły studenckie, które dotyczyć mają zaangażowania studentów w realizację misji EPICUR i celów projektu EPICUR na poziomie lokalnym. Wymiana doświadczeń przedstawicieli wszystkich uczelni pozwoli stworzyć platformę współpracy na poziomie konsorcjum.

Szczegółowe informacje w ulotce.

Od czerwca 2019 roku UAM należy do europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR - więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.