Data wydarzenia:

Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja

17 maja 2024 r. w godz. 10.00-14.00 w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbędzie się wydarzenie pn. FORUM AI. KULTURA. PRZEMYSŁ. EDUKACJA. Spotkaniu towarzyszyć będą TARGI EDU-TECH, w ramach których w holu budynku IKE będzie można zobaczyć ofertę podmiotów wykorzystujących sztuczną inteligencję w swojej działalności.

„Czy maszyna potrafi myśleć?” – dopytywał w 1950 r. na łamach „Mind” Alan Turing, rozpoczynając tym samym publiczną debatę nad sztuczną inteligencją (AI). Sam termin wymyślił w 1955 r. amerykański informatyk i kognitywista John McCarthy, chcąc opisać „inteligentne maszyny” wyposażone w systemy przekonań. Wraz z rozprzestrzenianiem się zautomatyzowanych maszyn zaprogramowanych do wykonywania określonych zadań i funkcji bez ludzkiego nadzoru ta nowa dziedzina badań zaczęła wpływać na kulturowe wyobrażenia na temat instrumentalnego myślenia, które opiera się na algorytmicznych systemach pozyskiwania, przetwarzania i analizy danych. Od tego czasu możliwości obliczeniowe komputerów przekroczyły kolejne granice, a AI doczekała się wielu konceptualizacji. Mając na uwadze ostatnią dekadę sukcesów w rozwoju AI zwieńczoną popularnością Chatu GPT-4, chcielibyśmy podjąć próbę przemyślenia jej dotychczasowych dokonań.

W ramach Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja pragniemy podjąć następujące kwestie: jakie idee, postawy, przypuszczenia wiążą się z AI, jej zastosowaniami i ich konsekwencjami? W jaki sposób rozumienie i korzystanie z niej zmienia nasze pojmowanie rzeczywistości i odnoszących się do niej kategorii: człowieka, maszyny, technologii, inteligencji, kultury, pracy? Jakie są szanse i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji? Jakie etyczne wyzwania stanowi wykorzystanie sztucznej inteligencji w praktykach życia codziennego?

Forum AI. Kultura. Przemysł. Edukacja będzie miejscem interdyscyplinarnego spotkania humanistyki, technologii i przemysłu.

Zarejestruj się na wydarzenie!

Program Forum

10.00 | OTWARCIE FORUM I PANEL DYSKUSYJNY
O sztucznej inteligencji w ogóle i w szczególe

11.30 | PANEL DYSKUSYJNY
Sztuczna inteligencja w edukacji i kulturze

12.30 | PRZERWA KAWOWA

13.00 | PANEL DYSKUSYJNY
Sztuczna inteligencja w gospodarce

14.00 | ZAKOŃCZENIE FORUM

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1646236316153307/

Sponsor strategiczny: Santander Bank Polska S.A.