Data wydarzenia: -

II International Summer School

W dniach 25-29 października 2021 roku, Wydział Studiów Edukacyjnych wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa organizuje  II Międzynarodową  Letnią Szkołę  (II International Summer School - Scientific excellence - origins, research, results) przeznaczoną dla doktorantów. Szkoła jest poświęcona źródłom  i rezultatom doskonałości naukowej, a w szczególności metodologii badań naukowych.

W programie znajdują się: wykłady plenarne, warsztaty, panel dyskusyjny, konsultacje indywidualne z profesorami oraz dwa panele doktorantów. Zaproszenie do wygłoszenia wykładów oraz odbycia  seminariów przyjęło  kilkunastu profesorów z następujących ośrodków naukowych na świecie: Oxford University,  University of Birmingham, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, (Colombia), National Chengchi University (Taiwan), Freie Universität Berlin (Germany), Saint Louis University (USA), European University Viadrina Frankfurt (Oder), University of Mannheim, Bath Spa University (UK),  Complutense University of Madrid (Spain),  Utrecht University (Netherladns),  Sapienza-Università di Roma, (Italy), Lusophone University of Humanities and Technologies (Portugalia), ZOiS Berlin (Germany) .

W projekcie weźmie udział ponad 50  doktorantów z pedagogiki, politologii, psychologii, geografii społecznej,  kognitywistyki i prawa. Ponadto sesjom wykładowym przysłuchiwać się będzie ponad 60 doktoratów.

Strona szkoły znajduje się pod adresem  https://isummerschool.wordpress.com/2nd-2021-2022/agenda/

Konferencja w całości odbywa się zdalnie na platformie TEAMS i jest finansowana przez NCBiR.