Data wydarzenia: -

III Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa „Psychoterapia Młodych”

Zapraszamy do udziału w III Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Psychoterapia Młodych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 31.03-01.04.2022 r.  Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła JM Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Wiemy coraz więcej o zdrowiu psychicznym dzieci, młodzieży i dorosłych niż kiedykolwiek wcześniej, jednak liczba osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego wciąż rośnie. Co więcej, nie zawsze interwencje w zakresie zdrowia psychicznego przynoszą oczekiwane rezultaty. Oznacza to, że otrzymuje je tylko niewielka część dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia, a wsparcie, które otrzymują, nie jest wystarczająco skuteczne. Co ósme dziecko w wieku od 5 do 19 lat ma co najmniej jeden diagnostyczny problem zdrowia psychicznego. Mniej niż 35% dzieci z problemami zdrowia psychicznego otrzymuje jakąkolwiek pomoc.

Celem konferencji jest:

  • promowanie badań naukowych nad procesami i rezultatami szerokiej gamy terapii dzieci i rodzin;
  • budowanie współpracy między specjalistami w planowaniu, dyskusji i prowadzeniu metodologicznie uzasadnionych, teoretycznie zrównoważonych i klinicznie istotnych badań dotyczących terapii dzieci i rodzin;
  • rozpowszechnianie opartej na badaniach wiedzy na temat terapii dzieci i rodzin z korzyścią dla społeczności naukowych, klinicznych i zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najnowocześniejsze, oparte na dowodach interwencje w zakresie leczenia, edukacji i profilaktyki u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, rodzin.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: psychoterapeutów, osoby szkolące się, psychologów, lekarzy i pedagogów, a także wszystkich zainteresowanych zaproponowaną problematyką.

Więcej informacji oraz rejestracja są dostępne na stronie: www.psychoterapia2022.bok-ump.pl

Organizatorem wydarzenia jest Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.