Data wydarzenia:

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

1 października 2020 r. w Auli UAM zostanie zainaugurowany rok akademicki 2020/2021. Wydarzenie w tym roku odbędzie się z ograniczoną liczbą gości, z udziałem członków senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Inauguracja będzie transmitowana przez Studio Filmowe UAM i dostępna online dla wszystkich zainteresowanych.

Inauguracja roku akademickiego 2020/21 - 1.10.2020, godz. 10:00, Program Uroczystości: hymn państwowy, przemówienie ustępującego rektora prof. UAM dr hab Andrzeja Lesickiego, przekazanie insygniów władzy rektorskiej, przemówienie rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, imatrykulacja studentów I roku, wręczenie medalu prof. Andrzejowi Kostrzewskiemu, przemówienie przewodniczącej samorządu studentów, wykład inauguracyjny pt. Nadzieja w literaturze, Gaudeamus. Transmisja dostępna będzie na kanale YT UAM.