Data wydarzenia: -

IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej

Zapraszamy do udziału w IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 21-23.10.2021 r. w Instytucie Psychologii UAM. Organizatorami są Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz Instytut Psychologii Stosowanej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Konferencja będzie poświęcona rozważaniom i dyskusjom nad związkami między teoriami psychologicznymi i praktyką kliniczną w zakresie szeroko rozumianego  psychologicznego poradnictwa zdrowotnego, prewencji i psychoterapii.

Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakie występują obszary wspólnych i odmiennych zainteresowań psychologii klinicznej, psychoterapii, psychologicznego poradnictwa zdrowotnego i prewencji? Która z nich ma dziś największy potencjał rozwoju?
  • Jakie występują związki między teorią i praktyką oddziaływań psychologicznych i psychospołecznych? Jak radzimy sobie z praktycznymi wyzwaniami dzięki rozwijanym teoriom?
  • Co stanowi o tożsamości psychologa klinicznego, gdy po sformułowaniu diagnozy planuje najbardziej efektywną pomoc psychologiczną lub psychoterapeutyczną w świetle wyników badań oraz indywidualnych możliwości jej przyjęcia przez potrzebującą osobę? Do czego przechodzi i może nawet kim staje się psychologii kliniczny po wykonaniu zadania diagnostycznego?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Szczegółowe informacje wraz z programem konferencji znajdują się na stronie internetowej IV Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej.