Data wydarzenia:

Koncert rektorski z cyklu „Muzykalny UAM”

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki serdecznie zaprasza na kolejny koncert rektorski z cyklu „Muzykalny UAM”, który odbędzie się 9 grudnia o godz. 18.00 w Auli Lubrańskiego.

Koncert będzie towarzyszył także obradom VI Seminarium Librettologicznemu pt. „Kantata - Oratorium - Pasja” (patrz więcej informacji: http://cbntm.amu.edu.pl). Wykonawcami koncertu będzie zespół Musica Maxima. W repertuarze koncertu znajdą się utwory dawnej muzyki polskiej, które pochodzą z repertuaru kościelnych kapel, które działały w XVIII i XIX wieku w Rzeczypospolitej. To muzyka przywracana po setkach lat na nowo do praktyki wykonawczej.

Wstęp na koncert jest bezpłatny i nie ma konieczności rezerwacji wejściówek.

Wykonawcy i program koncertu:

Zespół Musica Maxima w składzie:

Zuzanna Maciejek - sopran

Magdalena Szcześniewska - alt

Paweł Jan Frasz - baryton

Aleksandra Lesner - skrzypce I

Zuzanna Rzeczkowska - skrzypce II

Paweł Kroczek - klarnet I

Tomasz Goliński - klarnet II

Marta Murawska - waltornia I

Mikołaj Olech - waltornia II

Aleksandra Awtuszewska - wiolonczela

Program koncertu:

 1. Franciszek Ścigalski (1782-1846) - Symfonia in D, cz. 1 Adagio maestoso. Allegro
 2. Joseph Haydn (1732-1809) [?] - Missa C ex Creatione mundi, cz. Benedictus
 3. Józef Zeidler (ok. 1744 - 1806) - Offertorium Omni die dic Mariae”
 4. Franciszek Ścigalski - Symfonia in D, cz. 2 Andante
 5. Wojciech Dankowski (ok. 1760 - po 1814), Vesperae, Es, cz. Tecum principium
 6. Józef Zeidler / František Xaver Brixi, Vesperae ex F / Missa F, cz. De torrente
 7. Franciszek Ścigalski - Symfonia in D, cz. 3 Menuetto
 8. Józef Zeidler / František Xaver Brixi, Vesperae ex F / Missa F, cz. Virgam virtutis
 9. Wojciech Dankowski - Litania Lauretanae, Es, cz. Virgo prudentissima
 10. Franciszek Ścigalski - Symfonia in D, cz. 4 Rondo
 11. Józef Zeidler, Missa in D, cz. Benedictus
 12. J. Paszkiewicz (XVIII w.), Requiem, cz. Tuba mirum

Prowadzenie koncertu - Alina Mądry

Zespół wokalno-instrumentalny Musica Maxima został powołany w 2009 roku przez Stowarzyszenie Musica Patria. Muzyka, która znajduje się w repertuarze zespołu, pochodzi głównie z archiwów kościelnych, w których spoczywają ocalałe zbiory po kapelach kościelnych i klasztornych działających w dawnej Rzeczypospolitej. Musica Maxima współpracuje przede wszystkim z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, w którym przechowywane są liczne rękopisy i druki muzyczne po kapelach wielkopolskich. Prezentowana muzyka nie jest repertuarem powszechnie dostępnym, często są to utwory prezentowane po ponad 200 latach. Kierownictwo merytoryczne nad zespołem sprawuje Maria Erdman. Musica Maxima ma na swoim koncie kilkadziesiąt koncertów, w tym m.in. zespół występował w ramach XXXII Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu, Festiwalu Gorzkie Żale (2013) czy 52. Festiwalu Musica Antiqua Europae Orientalis. Zespół prezentuje również dawną muzykę polską na koncertach w ramach powołanego przez Stowarzyszenie cyklu „Muzyka na nowo odkryta”.