Data wydarzenia:

Konferencja "Doskonałość naukowa nie ma płci"

Akademia Młodych Uczonych PAN we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biurem Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk w Brukseli zaprasza na jednodniową konferencję „Doskonałość naukowa nie ma płci”, która odbędzie się 10 lutego 2023 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja inauguruje długofalowy program Akademii Młodych Uczonych PAN pod tym samym hasłem, którego celem będzie przeciwdziałanie nierówności płci w polskiej nauce.

Podczas konferencji podsumujemy dane zebrane dotychczas przez polskie instytucje, dotyczące dysproporcji kobiet i mężczyzn w nauce w Polsce. Naszym celem jest rozpoczęcie dialogu w środowisku akademickim i naukowym oraz wypracowanie realnych działań służących wyrównywaniu szans i przeciwdziałaniu odpływowi znakomitych naukowczyń i naukowców z różnych obszarów badawczych. Naszą konferencję kierujemy do władz jednostek naukowo-badawczych, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, instytucji finansujących naukę w Polsce oraz organizacji zajmujących się promowaniem nauki i badań naukowych w Polsce.

W trakcie konferencji odbędzie się prezentacja raportów dotyczących nierówności na tle płci w nauce: raportu Narodowego Centrum Nauki dotyczący rozkładu płci wnioskodawców i laureatów konkursów NCN, raportu Fundacji L’Oreal dotyczącego nierówności kobiet i mężczyzn w nauce, a także raportu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Kolejnym punktem programu będzie prezentacja Planów Równości Płci, stworzonych w polskich jednostkach badawczych i ich przedstawienie na tle jednostek europejskich. Panel dyskusyjny pozwoli na otwarcie dialogu o sytuacji kobiet i mężczyzn w polskiej nauce oraz działań, które instytucje naukowe w Polsce powinny podejmować, aby minimalizować dysproporcje na tle płci. Na zakończenie konferencji przedstawimy przykłady akcji promocyjnych prowadzonych w Polsce i Europie, które mają na celu zwalczanie ukrytych uprzedzeń i nierównego traktowaniem kobiet i mężczyzn w nauce.

W programie konferencji „Doskonałość naukowa nie ma płci” odbędą się 4 sesje:

  • Sesja I: Polska nauka w aspekcie równego traktowania kobiet i mężczyzn (w tej sesji zostaną zaprezentowane raporty m.in. NCN, L’Oreal, wyniki projektu “Genderaction” oraz wyniki badań 25 000 naukowców z "Obserwatorium Polskiej Nauki”)
  • SESJA II: Perspektywa równości płci – wyzwania dla instytucji i zespołów badawczych (sesja prowadzona przez Biuro “PolSCA” PAN poruszy aspekty równości płci w finansowaniu badań z Horyzontu Europa oraz przy tworzeniu GEP)
  • SESJA III: Moderowana dyskusja o sytuacji kobiet i mężczyzn w polskiej nauce, której prelegentami będą dr hab. Mirosława Ostrowska (wiceprezes PAN), prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (prorektorka UAM), prof. Zbigniew Błocki (dyrektor NCN), prof. dr hab. Maciej Żylicz (FNP), dr Urszula Białek-Wyrzykowska EU-LIFE, prof. dr hab. Ewa Łojkowska (L’Oreal)
  • SESJA IV: Przykłady akcji promocyjnych walczących z ukrytymi uprzedzeniami i nierównościami kobiet i mężczyzn w nauce (prezentacja projektów i działań walczących z ukrytymi uprzedzeniami i nierównościami na tle płci w Polsce i Europie)

Wśród uczestników wydarzenia będą ponadto m.in. prof. Teresa Zielińska – członkini Rady NCN poprzedniej kadencji oraz jedna z autorek Raportu NCN o sytuacji kobiet i mężczyzn w nauce; Magdalena Dobrzyńska – ekspertka ds. polityki B+R, członkini Zespołu ds. opracowania GEP w PAN, Biuro Promocji Nauki "PolSCA" PAN w Brukseli, prof. Iwetta Andruszkiewicz – dyrektorka Ogólnouniwersyteckiego Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej, UAM, Joanna Lisiecka – Dyrektorka Programowa Perspektywy Women in Tech oraz wielu innych znamienitych przedstawicieli polskiej nauki.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie wydarzenia https://amu.pan.pl/dnnmp/