Data wydarzenia:

Konferencja "Uczona, badaczka, naukowczyni - feminatywy w dyskursie akademickim"

Język odzwierciedla i kształtuje rzeczywistość, może utrwalać stereotypy albo je eliminować. Dzięki językowi w komunikacji uwidaczniają się procesy społeczne. To, w jaki sposób mówimy i opisujemy świat wpływa na to, w jaki sposób myślimy o sobie i świecie. I odwrotnie. To, w jaki sposób myślimy o sobie i świecie, wyrażamy poprzez język.

Stosowanie feminatywów, tj. żeńskich nazw zawodów, funkcji i tytułów jest od lat przedmiotem także naukowej dyskusji. W zależności od kontekstu historycznego i kulturowego ich użycie jest mniej lub bardziej powszechne i różnie postrzegane. Równocześnie systematycznie rośnie udział kobiet w sferze publicznej i zawodowej, co dla bardzo wielu  rodzi potrzebę nowego nazywania funkcji i zawodów. Słowa profesorka, doktorka czy naukowczyni budzą nadal często wiele emocji, gdyż „naruszają" nawyki językowe kształtowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat.

Jak przystało na uniwersytet chcemy kwestię używania feminatywów poddać akademickiej dyskusji. Czy używanie feminatywów bądź ich pomijanie to problem li tylko językowy, czy też światopoglądowy? Czy te dwie sfery można rozdzielić? To przykłady pytań, które chcemy przedyskutować używając naukowych argumentów.  Chcemy skonfrontować różne perspektywy badawcze i wypracować spójne rozwiązania.

Do udziału w konferencji  „Uczona, badaczka, naukowczyni - feminatywy w dyskursie akademickim" zaprasza jej inicjatorka, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2019 w Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (sala prof. Gerarda Labudy).

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o rejestracje pod adresem

https://docs.google.com/forms/d/1feEGCvpiXvhn8Cs_aJpC_muxx14z62sTdpjDD7dsToE/edit

PROGRAM

„Uczona,badaczka, naukowczyni. Feminatywy w dyskursie akademickim"

Data Konferencji: 22 listopada 2019

Miejsce Konferencji: Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala prof. Gerarda Labudy

9.00 Rejestracja/kawa

9.30 Otwarcie Konferencji

Wręczenie Nagród w Konkursie na projekt z zakresu grafiki użytkowej popularyzujący język równościowy ze względu na płeć/feminatywy

9.50 Wprowadzenie prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (prorektorka kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych UAM)

Sesja 1

10.00 – 11.15

1. „Żeńskie formy nazw zawodów i funkcji publicznych (m.in. stanowisk uniwersyteckich) w języku polskim i francuskim - czy rejestrowane są w słownikach?” dr Patrycja Krysiak (Uniwersytet Wrocławski)

2. „Asymetrie rodzaju i płci na tle systemu gramatycznego” prof. UW dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski)

3. dyskusja

Sesja 2

11.30 – 12.45

1. „Panie i panienki. Bohaterki literatury dziecięcej" prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (prorektorka ds. studenckich UAM)

2. „Badaczka w recenzjach naukowych" prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (prorektorka kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych UAM)

3. dyskusja

12.45-13.30 przerwa

Sesja 3

13.30 – 14.45

1. „Feminatywy z perspektywy ekonomicznej" prof. UEP dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

2. „Feminatywy a język prawny" dr Aleksandra Bocheńska (Wydział Prawa i Administracji UAM)

3. dyskusja

Sesja 4

15.00 – 16.15

1. „Uczennice, studentki, badaczki ... Feminatywy w edukacji i nauce - wczoraj i dziś” dr Iwona Chmura-Rutkowska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), dr Lucyna Marzec (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)

2. „Feminatywy w naukach historycznych" prof. UAM dr hab. Maria Solarska (Wydział Historii UAM)

3. dyskusja

16.30 - 17:00 przerwa kawowa

17:00 – 18.00 

Panel dyskusyjny: Komunikacja językowa w środowisku akademickim

Moderacja: prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)

Uczestniczki: prof. dr hab. Ewa Domańska (Wydział Historii UAM), prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (prorektorka kierująca Szkołą Nauk Przyrodniczych UAM), prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (prorektorka kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze UAM), dr Agnieszka Filipiak (wykładowczyni WNPiD), mgr Weronika Dopierała (doktorantka WNPiD), Anna Pieciul (studentka WNPiD), Olga Żyminkowska (studentka MISHiS), Kamila Malinowska (studentka MISHiS).

Plakat konferencji Feminatywy