Data wydarzenia:

Konferencja IAS – Uczelnie badawcze 2021-2031: finansowanie, umiędzynarodowienie i zarządzanie

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Uczelnie badawcze 2021-2031: finansowanie, umiędzynarodowienie i zarządzanie”. Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia br. w godz. 11.00-14.30 w formie zdalnej. Organizatorem jest Institute for Advanced Studies in Social Science and Humanities (IAS).

W konferencji udział weźmie wielu fantastycznych panelistów, w tym JM Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Idea konferencji:

Dla polskich uczelni najbardziej nośnym hasłem pozwalającym na budowanie nowych strategii rozwoju jest obecnie „uczelnia badawcza”. Hasło „uczelnia badawcza” jako model zarządzania, umiędzynarodowienia i finansowania może legitymizować systemowe zmiany organizacyjne i kadrowe.

Hasło to z pewnością będzie w najbliższych latach skupiać uwagę zespołów dziekańskich i rektorskich na najlepszych uczelniach w Polsce. Podobnie dzieje się w większości krajów europejskich przy okazji powstawania i rozwoju krajowych programów finansowania doskonałościowego (excellence initiative­ typu IDUB w Polsce).

Uczelnie badawcze w Europie Zachodniej odnoszą ogromne sukcesy prestiżowe i finansowe między innymi dlatego, że odwołują się do podobnych reguł funkcjonowania w zróżnicowanych ekosystemach swoich systemów krajowych. Dodatkowo korzystają z silnego wsparcia finansowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

Polskie uczelnie również stopniowo wypracowują swoje modele zarządzania, umiędzynarodowienia i finansowania. I o nich, w kontekście najbliższej dekady (2021-2031) będziemy dyskutować w gronie znamienitych panelistów.

Więcej informacji, program oraz link do formularza rejestracyjnego znajdziesz na stronie IAS: https://ias.amu.edu.pl/konferencja2021/.