Data wydarzenia:

Konferencja naukowa: Jan Paweł II – nasz współczesny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza 15 maja 2020 r. od godz. 10:00 na Konferencję naukową na temat:
Jan Paweł II – nasz współczesny.

Z uwagi na pandemię, konferencja odbędzie się w internecie bez wcześniejszej rejestracji uczestników. Transmisja odbędzie się na profilu facebookowym WNPiD. Pytania do referentów oraz wypowiedzi uczestników będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: 100latJP2@amu.edu.pl


Cele:

Minęło 15 lat od śmierci św. Jana Pawła II – papieża, wybitnego Polaka i doktora h. c. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Świat, Kościół, Polska uległy w tym czasie znaczącym przemianom. Czy nauczanie Jana Pawła II stanowi nadal fundament, na którym możemy budować wizję przyszłości, czy jest aktualne, czy nie straciło mocy przekonywania? W setną rocznicę urodzin „papieża z dalekiego kraju” pragniemy podjąć refleksję nad aktualnością jego myśli, dla świata, Europy i Polski. Czy jest ona nadal ważną dyrektywą naszego myślenia, a może ma już wymiar jedynie historyczny? Pragniemy zastanowić się nad ponadczasową warstwą myśli papieskiej, zapytać o jej uniwersalną wartość. Nie powinniśmy ograniczać naszej refleksji wyłącznie do całkowicie aprobatywnego spojrzenia na słowa, teksty i gesty Jana Pawła II, zwłaszcza dlatego, że podejmujemy ją w przestrzeni akademickiej. Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły daje szansę na to abyśmy przezwyciężyli ograniczenia hagiografii i podjęli to, na co zasłużyła wielkość tego człowieka i jego myśli – krytyczny namysł nad aktualnością jego nauczania.

Okazją do takiego namysłu będzie konferencja naukowa, na którą serdecznie zapraszamy. Tematyka wystąpień będzie się koncentrowała się wokół aktualnego wymiaru spuścizny pontyfikatu Jana Pawła II. Zależy nam na tym, abyśmy nie rozpatrywali rozmaitych szczegółowych aspektów jego nauczania, ani nie udowadniali po raz kolejny, że „wielkim papieżem był”, ale podjęli krytyczną refleksję nad wartością tego co głosił, czyniąc kryterium problemy współczesnego Kościoła, świata, Europy i Polski. Nie wątpimy, że dorobek myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II na takie ujęcie zasługuje.

Program:

Otwarcie konferencji:

 1. prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 2. ks. abp dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski;

Referaty:

 1. prof. dr hab. Stefan Jurga (rektor UAM w latach 1996 - 2002), Papież Jan Paweł II – doktor honorowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: refleksja osobista;
 2. ks. dr Mirosław Tykfer (redaktor naczelny „Przewodnika Katolickiego”),  Fenomenologiczne podstawy myśli Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II;
 3. prof. UAM dr hab. Konrad Białecki (UAM, IPN Oddz. w Poznaniu), Jan Paweł II – papież otwarty na świat i wierny Tradycji;
 4. ks. prof. UAM. dr hab. Maciej Olczyk (UAM), Jan Paweł II – strażnik demokracji szanującej ład etyczny;
 5. ks. prof. KUL dr hab. Marian Pokrywka (KUL), Prawda i  wolność w nauczaniu św. Jana Pawła II;
 6. o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Święty Jan Paweł Wielki – papież rodziny;
 7. prof. dr hab. Kazimierz Ilski (UAM), Święty Ambroży i święty Jan Paweł II wobec migracji i biedy;
 8. prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak (UAM), Wybór kulturowy. Tożsamość narodowa w ujęciu Karola Wojtyły (Jana Pawła II).
 9. ks. Adam Boniecki (Przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów w latach 1993–1999, w latach 1999–2011 redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”), Papież medialny. Z doświadczeń redaktora naczelnego polskiej edycji L'Osservatore Romano;

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Komitet organizacyjny konferencji:

prof. UAM. dr hab. Tadeusz Wallas - przewodniczący

ks. prof. UAM. dr hab. Paweł Wygralak

prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak

mgr Anna Kuca-Szpytko

mgr Marcin Pera

Adres do korespondencji e-mail: 100latJPII@amu.edu.pl