Data wydarzenia: -

Konferencja „Roman Pollak (1886-1972) – Nowe spojrzenia. Sesja naukowa w 50. rocznicę śmierci”

W dniach 25-26 października br. w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. „Roman Pollak (1886-1972) – Nowe spojrzenia. Sesja naukowa w 50. rocznicę śmierci”. Organizatorami wydarzenia są Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Poszczególne sesje odbędą się kolejno w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus i Salonie Mickiewicza w Collegium Maius (25.10) oraz w Sali Posiedzeń PTPN (26.10).

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła JM Rektor prof. Bogumiła Kaniewska.

Zobacz program konferencji (.pdf)

Zapraszamy!