Data wydarzenia:

Konferencja „Studenci UAM w czasie pandemii”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji online pt. „Studenci UAM w czasie pandemii”, która odbędzie się 8 czerwca 2021 r. Organizatorami wydarzenia są Zakład Metodologii Nauk o Edukacji oraz Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Konferencja będzie podsumowaniem realizacji projektu badawczego „Studenci z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie pandemii koronawirusa COVID-19: trudności – wsparcie – rozwiązania”.

Przeprowadzone w ramach projektu badania obejmowały zarówno studentów, jak i pracowników uczelni. Udało się dzięki nim opisać funkcjonowanie studentów w tym trudnym czasie.

Aby wziąć udział w konferencji, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego (link poniżej) do 4 czerwca br. Na wskazany w formularzu adres e-mail otrzymają Państwo link do konferencji.

Link do formularza rejestracyjnego

Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: badanieuam2020@amu.edu.pl

Poniżej prezentujemy program wydarzenia.

Program konferencji „Studenci UAM w czasie pandemii”

OTWARCIE KONFERENCJI

09:00 – 09:25
Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

PREZENTACJA PROJEKTU

09:25 – 09:40
prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Postępowanie badawcze – założenia, metody, procedury i techniki badawcze
09:40 – 09:55
dr Izabela Cytlak i dr Joanna Jarmużek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Sieć wsparcia studentek i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: analiza wielowymiarowych form pomocy
09:55 – 10:10
dr Urszula Tokarczyk-Bar, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wobec osób z niepełnosprawnościami – przykłady dobrych praktyk
10:10 – 10:25
dr Tomasz Juńczyk, mgr Emilia Wieczorek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Studentki i studenci z niepełnosprawnościami w świetle badań jakościowych
10:25 – 10:40
prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, dr Izabela Cytlak, dr Joanna Jarmużek, dr Tomasz Juńczyk, dr Urszula Tokarczyk-Bar, mgr Emilia Wieczorek, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Obraz wspólnoty akademickiej w świetle badań ilościowych
10:40 – 10.55
Dyskusja

WYSTĄPIENIA GOŚCI

11:00 – 11:15

mgr Bas van der Ham, Wydziałowy Koordynator ds. studentów z niepełnosprawnościami, Wydział Anglistyki UAM
Pandemia a funkcjonowanie studentów z trudnościami psychicznymi
11:20 – 11:35
prof. UAM dr. hab. Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Co jest ważne po powrocie z edukacji zdalnej?
11:40 – 11:55
prof. UAM dr hab. Natalia Walter, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Dostępność technologiczna narzędzi edukacji zdalnej. Wyzwania poznawcze i społeczno-emocjonalne
12:00 – 12:15
dr Aneta Wojciechowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Student z ASD w edukacji zdalnej
12:20 – 12:35
dr Beata Tylewska-Nowak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
Refleksje dydaktyka - studia osób z niepełnosprawnościami w dobie pandemii
12:40 – 12:55
mgr Anna Rutz, Pełnomocniczka Rektora UAM do spraw Osób z Niepełnosprawnościami
Studenci z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi w czasie pandemii - działalność Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych "Ad Astra"
13:00 – 13:15
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, Wydział Psychologii i Kognitywistki UAM
Oblicza radzenia sobie z wyzwaniami (nie tylko) studiowania podczas pandemii
13:20 – 13:35
prof. KUL dr. hab. Ewa Domagała-Zyśk, Wydział Nauk Społecznych KUL
Dobre praktyki w zdalnej edukacji studentów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
13:40 – 13:55
mgr Beata Gulati, Wydział Nauk Społecznych KUL
„English, Covid and I” – lektorat języka angielskiego dla studentów niesłyszących i słabosłyszących: wyzwania – wsparcie – rozwiązania
14:00 – 14:15
mgr Aleksandra Szulc, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu wobec potrzeb społeczności akademickiej podczas pandemii koronawirusa COVID-19
14:20 – 14:35
dr Joanna Zawadka, Instytut Polonistyki Stosowanej UW
Specyficzne trudności w czytaniu a nauka zdalna podczas w pandemii
14:40 – 14:55
mgr Anna Nabiałek, mgr Agnieszka Kuc, mgr Marta Rudnicka, Studium Językowe UAM
Lektoraty w „czasach zarazy”
15:00– 15:15
Wiktora Bartczak, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”
Formy wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19

PANEL STUDENCKI

15:20 – 15:30
Daria Bodus, Studentka Wydziału Neofilologii UAM
Nauczanie zdalne na UAM z perspektywy studenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów – blaski i cienie
15:30– 15:40
Adrianna Napieralska, studentka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Edukacja zdalna na UAM z perspektywy studentki z niepełnosprawnością narządu ruchu – szanse i zagrożenia
15:40 – 15:50
Kamila Grekowicz, studentka Wydziału Neofilologii UAM
Edukacja zdalna na UAM z perspektywy studenta z niepełnosprawnością narządu wzroku
15:50 – 16:00
Maria Skoczyńska, studentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Obejrzyjmy coś – z napisami! Przegląd dostępności napisów do materiałów wizualnych na arenie międzynarodowej
16:00 – 16:10
Piotr Michalski, student Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Aktywności studentów z niepełnosprawnościami na UAM podczas pandemii COVID-19 z perspektywy studenta z niepełnosprawnością narządu słuchu.
16:10 – 16:20
Dyskusja

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

16:20 – 16:30
prof. UAM dr hab. Sławomir Banaszak, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Program konferencji „Studenci UAM w czasie pandemii” 2.06.2021 Anna Pluta
PDF
Pobierz PDF Program konferencji „Studenci UAM w czasie pandemii”(994.5 KB)