Data wydarzenia:

Laboratorium Kobiet Online - Równowaga w czasie pandemii

Epidemia koronawirusa COVID – 19 spowodowała, że od marca 2020 roku duża część społeczeństwa, w tym osoby pracujące na Uniwersytecie zaczęły pracować zdalnie. Równocześnie w domach zaczęli pracować i uczyć się także członkowie ich rodzin. Najmłodsze dzieci zostały pozbawione opieki żłobkowej i przedszkolnej, osoby zależne straciły część instytucjonalnego wsparcia w zakresie opieki i terapii. W jaki sposób te okoliczności wpłynęły na życie zawodowe i rodzinne, jakie znaczenie w nowej sytuacji odegrały role społeczne wyznaczone przez płeć kulturową.
Zapraszamy na Laboratorium Kobiet Online w piątek, 19 czerwca g. 10:00.
Temat:
Równowaga w czasie pandemii – problemy i strategie kobiet pracujących na uczelni.

PROGRAM

1. "Co się zdarzyło w UAM..." prof. Bogumiła Kaniewska, prorektorka UAM

Przed jakimi wyzwaniami stanęliśmy i stoimy jako społeczność w dobie pandemii? Pogotowie UAM. Co już wiemy. Co działa. Co się nie sprawdziło. Systemy wsparcia i reakcji uczelni na potrzeby społeczności. Jakie wnioski możemy wynieść z czasu pandemii.

2. No Room of One's Own – naukowczynie i nauczycielki akademickie wobec wyzwań codzienności godzenia ról w czasie pandemii Covid – 19/ dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Bieżące analizy wskazują jasno, że jednym z istotnych kryteriów różnicujących wpływ pandemii jest płeć. Stąd pytania do dyskusji. Jak z tą sytuacją w kontekście łączenia prac i obowiązków rodzinnych z koniecznością wykonywania w tych warunkach obowiązków dydaktycznych i naukowych radziły sobie pracowniczki UAM? W jaki sposób sytuacja pandemii wpłynęła na jakość pracy i ich dobrostan? W jaki sposób diagnozowana po wielokroć nierównowaga płci w zakresie odpowiedzialności za sferę domową wpłynęła na sytuację kobiet w czasie pandemii? Celem rozmowy na ten temat jest nie tylko podzielenie się wynikami pierwszych diagnoz i krytyczna refleksja, ale także wypracowanie rekomendacji, które pomogą projektować uczelniane rozwiązania sprzyjające równowadze praca – dom.

3. Work-life balance, czyli o jaką równowagę chodzi? dr Monika Kłos, Nadnotecki Instytut UAM w Pile
Popularny work-life balance, to umiejętność, która  może w okresie pandemii zostać przetestowana, jak nigdy dotąd. Nieustannie stajemy wobec dylematu, jak łączyć często  trudne do pogodzenia aspekty życia zawodowego i prywatnego, nie pozwalając, by negatywne emocje zatruwały nam relacje z bliskimi. Czy równowaga praca-dom oznacza, że wszystkiego powinno być po równo? Kto odpowiada za moją równowagę: ja czy pracodawca?  Czy utrzymanie równowagi zależy od płci?

Rejestracja pod linkiem

https://forms.gle/dRKehpBRfR7AdLCG7
Spotkanie odbędzie się na TEAMS. Zapraszamy społeczność akademicką UAM do udziału w spotkaniu.
Ilość miejsc ograniczona.
Organizator: Zespół „Gdy Nauka jest Kobietą”
Realizacja techniczna:  Studio Filmowe UAM ( Michał Łakomy, Adam Pietrzykowski)
Moderatorka: Katarzyna Wala

Prosimy pracowniczki i doktorantki UAM o wypełnienie krótkiego, anonimowego kwestionariusza, (czas wypełniania ok. 20 minut).

Wyniki ankiety będą omawiane podczas Laboratorium Kobiet Online w piątek, 19 czerwca

Link do ankiety https://forms.gle/eiPXkJg7w6CyZnzv6
Ankieta jest aktywna do 17 czerwca do 24.00.