Data wydarzenia: -

Language of Empowerment

Wydział Anglistyki UAM zaprasza do udziału w trzeciej edycji corocznego cyklu seminariów pt. “Language of Empowerment” w ramach wydarzenia International Week for Equality and Inclusion odbywającego się w dniach 14-18 listopada 2022.

Wydarzenie to będzie okazją do przedstawienia zagrożeń wynikających z różnych form dyskryminacji oraz szansą na zabranie głosu w dyskusji na temat znaczenia takich wartości jak równość i akceptacja. A to wszystko w duchu proklamacji UNESCO mówiącej, że:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.” (Deklaracja Zasad Tolerancji przyjęta przez UNESCO w 1995 roku).

“Language of Empowerment” to seria 45-minutowych wykładów wygłoszonych w języku angielskim (poniedziałek – środa) i polskim (czwartek – piątek).

Miejsce: Aula Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6, Poznań

Zobacz program wydarzenia (.pdf)