Data wydarzenia: -

Międzynarodowa konferencja naukowa "Europa XXI wieku"

6 i 7 lutego 2020 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja "Europa XXI wieku". Organizatorami wydarzenia są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach

Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami Europy, Unii Europejskiej, a także jej relacjami z bliższym lub dalszym otoczeniem, w jakim działa ta organizacja. Konferencja będzie płaszczyzną prezentacji wyników badań naukowych na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim istniejących i spodziewanych zjawisk i procesów determinujących dalszy jego rozwój.

Wydarzenie odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach przy ul. Kościuszki 1.