Data wydarzenia: -

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania w pracy z dorosłymi”

Z inicjatywy doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM, 23-24 czerwca 2023 r. w Poznaniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania w pracy z dorosłymi”.

Mottem przewodnim będą słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu do Koryntian: „Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego co dziecięce" (1 Kor 13, 11b). Tematyka konferencji nie jest przypadkowa. Zainteresowania badawcze naszych doktorantów dotyczą w jakimś stopniu człowieka na etapie rozwoju, jakim jest dorosłość. Zdefiniowanie tego, kto jest człowiekiem dorosłym, przysparza dziś wiele trudności. Konferencja będzie okazją do interdyscyplinarnej, naukowej refleksji nad kryteriami dorosłości.

Pierwszego dnia, zaproszeni prelegenci pochylą się nad tematem w ujęciu teologicznym (zwłaszcza dotykając problemu katechezy dorosłych), psychologicznym i kulturowym. Drugi dzień to wystąpienia doktorantów oraz zaproszonych gości.

Zobacz program konferencji (.pdf)

Obejrzyj transmisję wydarzenia: