Data wydarzenia: -

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Ciekawość buduje mosty”

W dniach 8-11.09.2022 w Poznaniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Ciekawość buduje mosty”. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, DGKV oraz ACBS Polska.

Celem konferencji jest budowanie kooperacji i powiązań między:

  • wszystkimi osobami zainteresowanymi ACT, RFT, kontekstualną nauką o zachowaniu,
  • osobami studiującymi na kierunkach biologicznych, medycznych i psychospołecznych,
  • niemieckojęzycznym i polskim kontekstem kulturowym,
  • nauką i psychoterapią,
  • badaniami organizmu (tj. neurobiologia, ewolucja, genetyka) i umysłu (psychologia) człowieka,
  • medycznym i psychologicznym podejściem do problemów zdrowotnych.

Szczególny nacisk zostanie położony na integrację badań nad biologią i zdrowiem człowieka z praktycznym zastosowaniami terapii akceptacji i zaangażowania oraz innych terapii III fali CBT.

W trakcie konferencji wykłady wygłoszą goście specjalni:

  • Prof. David Sloan Wilson,
  • Prof. Edmund Sonuga-Barke,
  • dr Matthew Skinta,
  • dr Maria Karekla.

Wybrane wydarzenia będą tłumaczone na inne języki, pozostałe będą oferowane w jednym, w dwóch, a nawet trzech językach (angielskim, niemieckim lub polskim).

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: www.act2022.com