Data wydarzenia: -

Międzynarodowa Szkoła Letnia projektu TeRRIFICA

W dniach 28-30 września 2022 w Barcelonie odbędzie się Międzynarodowa Szkoła Letnia projektu TeRRIFICA. Wezmą w niej udział studenci z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, wspierani przez poznański zespół projektu TeRRIFICA.

Celem Szkoły Letniej jest współpraca uczniów z różnych krajów europejskich w celu wykreowania wizji „klimatycznej przyszłości” Europy do 2030 roku. Uczestnicy wezmą udział w intensywnej wymianie wiedzy z ekspertami i rówieśnikami na temat regionalnych wyzwań klimatycznych i najlepszych europejskich praktyk w zakresie adaptacji i łagodzenia zmiany klimatu. Dzięki wykładom, wycieczkom terenowym do miejsc związanych z klimatem w Barcelonie oraz pracy grupowej mają uzyskać szeroki pogląd na współczesne wyzwania klimatyczne. Kluczowymi tematami Szkoły Letniej będą:

  • metody przystosowania/łagodzenia zmiany klimatu w regionach europejskich,
  • planowanie urbanistyczne i konsekwencje zmian klimatycznych,
  • zaangażowanie interesariuszy i społeczności,
  • nauka obywatelska oraz odpowiedzialne badania naukowe i innowacje (RRI) w nauce o klimacie.

Wydarzenie to jest częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2022.

Więcej informacji na stronie projektu: https://terrifica.eu/summer-schools/terrifica-international-summer-school/