Data wydarzenia:

Nowe władze rektorskie

1 września 2020 r. funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję 2020-2024 obejmie prof. dr hab Bogumiła Kaniewska.

Prorektorami w tej kadencji będą:

  • prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki), prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych,
  • prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Wydział Anglistyki), prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze,
  • prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Wydział Studiów Edukacyjnych), prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych,
  • prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), prorektor ds. kadr i rozwoju,
  • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski (Wydział Historii), prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych,
  • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek (Wydział Biologii), prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM.
  • prof. dr hab. Joanna Wójcik (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), prorektor ds. studenckich i kształcenia,