Data wydarzenia:

"Oblicza komunikowania. Sztuka - Biznes - Społeczeństwo"

Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM oraz Ośrodek Studiów nad Komunikowaniem im. McLuhana zapraszają na wydarzenie "Oblicza komunikowania. Sztuka - Biznes - Społeczeństwo". Jest to cykl filmowo-branżowych spotkań, który potrwa aż do przerwy świątecznej i odbędzie się online. W programie znajdą Państwo webinary z filmowcami (Bartosz Konopka, Petro Aleksowski, Piotr Jaxa-Kwiatkowski), organizatorami festiwali i przeglądów filmowych (Urszula Śniegowska, Marcin Pieńkowski) oraz pracownikami kin (Dorota Reksińska).

Program wydarzenia:

14.12.2020, 11:30-13:00 i 13:00-14:30 - Spotkanie z Petro Aleksowskim, operatorem i dokumentalistą, nt. "Społeczna rola filmu. Refleksje reżysera dokumentalisty na przykładzie filmów MacedończykPrzerwana misja"

15.12.2020, 11:00-13:00 - Spotkanie z reżyserem Bartoszem Konopką (Bez tajemnicPod powierzchniąW głębi lasu) nt. "Opowiadać w odcinkach - kulisy powstawania serialu"

15.12.2020, 17:00-18:30 - Spotkanie z Urszulą Śniegowską, dyrektor programową American Film Festival, nt. "Programowanie festiwalu filmowego - przypadek American Film Festival"

16.12.2020, 15:15-16:45 - Spotkanie z Dorotą Reksińską, wicekierowniczką Kina Muza w Poznaniu, nt. "Sektor wyświetlania na polskim rynku filmowym"

21.12.2020, 9:45-11:15 - Spotkanie z Piotrem Jaxą-Kwiatkowskim, operatorem filmowym i fotografem, nt. "Fotografia i film. Od planu Trzech kolorów po projekt Cinematographers"

22.12.2020, 17:00-18:30 - Spotkanie z Marcinem Pieńkowskim, dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, nt. "Rola dyrektora artystycznego festiwalu filmowego - przypadek Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty"

Wszystkie webinary odbędą się online na platformach Ms Teams i ZOOM. Szczegóły dotyczące poszczególnych spotkań opublikowane zostaną na fanpage'u IFMiSzA.