Data wydarzenia: -

Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

4 i 5 marca 2022 roku odbędzie się  XVIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki. Jej tematem przewodnim jest: Część i Całość.

Podczas spotkania przedstawione zostaną ontologiczne, epistemologiczne i metodologiczne refleksje dotyczące relacji między obiektami fizycznymi a ich częściami. Uczestnicy konferencji omówią także dylematy ich empirycznego badania i teoretycznego opisywania. Rozmaitość filozoficznych prób wyjaśniania natury obiektów i zjawisk świata fizycznego (holizm, emergentyzm, redukcjonizm) skłania do ich zderzenia z opiniami eksperymentatorów i teoretyków tworzących fizyczny obraz świata. Organizatorzy planują panel dyskusyjny w trakcie wydarzenia.

Spotkanie odbędzie się  w trybie zdalnym na platformie Teams.


Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji mogą zgłosić swój udział przesyłając temat referatu i krótką informację o jego treści na adres organizatorów do 31 stycznia br.

Zdzisław Błaszczak, Wydział Fizyki UAM, zetbe@amu.edu.pl

Antoni Szczuciński, Wydział Filozoficzny UAM, antonisz@amu.edu.pl

Organizatorzy:  Wydział Fizyki i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu