Data wydarzenia: -

Ogólnopolska konferencja naukowa „Milczenie awangardowe”

W dniach 20-21 listopada 2023 r. na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Milczenie awangardowe” w ramach programu „Diamentowy Grant”, którego kierowniczką jest mgr Iga Skrzypczak.

Pomimo coraz większej popularności humanistycznych badań nad milczeniem, związana z nim refleksja teoretyczna w literaturze polskiej koncentruje się przede wszystkim na romantycznym, powojennym oraz ponowoczesnym wymiarze braku słowa. Stosunkowo mało opisane pozostaje wykorzystanie tej kategorii w twórczości awangardzistów, w której dochodzi do istotnego przełomu w sposobie jej wykorzystania. Podobnie jak w przypadku chociażby muzyków (np. w twórczości Johna Cage’a), milczenie pozostaje immanentnym elementem dzieł, ujawniającym się na różne sposoby w indywidualnych idiomach twórczych. Podczas konferencji zaprezentują się wybitni badacze i badaczki, którzy swoimi ciekawymi referatami dopełnią literacką historię tego pojęcia oraz opiszą dokonania awangardzistów ujętych w tej perspektywie. Serdecznie zapraszamy nie tylko miłośników awangardy!

Więcej informacji wraz z programem wydarzenia znajduje się na stronie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM: https://wfpik.amu.edu.pl/wydarzenia/konferencja-naukowa-milczenie-awangardowe

Konferencja finansowana jest ze środków budżetowych na naukę w latach 2020-2024, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” nr DI2019 0166 49: „Kategoria milczenia w poezji awangardowej dwudziestolecia międzywojennego w perspektywie semiotycznej-strukturalnej”.