Data wydarzenia: -

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje”

W dniach 23-25 września 2024 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje”.

Konferencja ma na celu rozpowszechnienie i popularyzację najnowszych osiągnięć z nowoczesnych nurtów nauk atmosferycznych, dotyczących współczesnych zmian klimatu i występowania ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych oraz osiągnięć w interdyscyplinarnych badaniach naukowych związanych z konsekwencjami i adaptacją do zmian środowiskowych.

W dobie szybko postępującego ocieplenia i jego coraz mocniej akcentowanych skutków, debata o przyczynach i następstwach współczesnych zmian klimatu oraz dyskusja o projekcjach i scenariuszach przyszłych kierunków transformacji warunków atmosferycznych ma przyczynić się do wzrostu świadomości o spodziewanych zagrożeniach dla człowieka oraz jego społeczno-ekonomicznego i przyrodniczego środowiska.

Dowiedz się więcej – zapoznaj się z treścią komunikatu nr 1 (.pdf)

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Śledź stronę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, by być na bieżąco z informacjami o wydarzeniu