Data wydarzenia: -

Poznański Tydzień Geomorfologii

Zapraszamy do udziału w poznańskim Tygodniu Geomorfologii, który będziemy obchodzić się w dniu 3 marca br. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Z różnymi aspektami interdyscyplinarnych badań geomorfologów i ich warsztatem badawczym będzie można się zapoznać w trakcie sesji naukowej oraz poprzez udział w warsztatach geomorfologicznych. Spotkaniu towarzyszyć będą wystawy poświęcone problematyce geomorfologicznej.

Kształty form terenu, ich pochodzenie, ewolucja i wiek są przedmiotem badań geomorfologów. Geomorfologia jest także nauką o dużym znaczeniu praktycznym, ponieważ wiele procesów rzeźbotwórczych zachodzi nagle i z taką siłą, że stanowią one znaczne zagrożenie dla działalności człowieka i coraz częściej powodują znaczne szkody, a nawet ofiary. Poznanie różnorodności form terenu oraz znajomość procesów rzeźbotwórczych umożliwia zrozumienie funkcjonowania środowiska przyrodniczego, ale jest także podstawą racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania środowiska życia człowieka.

Aby pokazać rolę geomorfologii w zrozumieniu i kształtowaniu krajobrazu oraz przedstawić piękno i różnorodność form terenu na świecie, w pierwszym tygodniu marca, tj. w dniach 2-8 marca, będziemy obchodzić Tydzień Geomorfologii. Pragniemy w tym okresie promować geomorfologię - jej problematykę badawczą, metody badawcze i znaczenie aplikacyjne. Jest to bowiem jedna z dziedzin geografii wciąż mało doceniana w społeczeństwie.

Program

3 marca 2020 r.
Collegium Geographicum, Krygowskiego 10, sala 4
Sesja naukowa

10:00 – 10:30 Wprowadzenie – prof. Andrzej Kostrzewski, prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
10:30 – 11:00 Ostatnia epoka lodowa w Wielkopolsce – prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak
11:00 – 11:30 Geomorfologiczne i praktyczne znaczenie erozji wodnej gleb – prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski, dr Mikołaj Majewski
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 12:15 Doliny, góry, mokradła i grody – geomorfologiczne uwarunkowania osadnictwa – prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko
12:15 – 12:45 Rola geomorfologa w zarządzaniu przestrzenią miejską – prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke
12:45 – 13:15 Kras i jaskinie tropików - prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

Warsztaty tematyczne Metody badawcze w geomorfologii
dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów

9:00 – 9:45 Drzewa cennym źródłem wiedzy dendrogeomorfologicznej – dr Agata Buchwał, dr Paweł Matulewski, sala P09, limit 12 osób
9:00 – 9:45 Ślady procesów geomorfologicznych na mapach cyfrowych – prof. UAM dr hab. Jarosław Jasiewicz, Laboratorium Komputerowe WNGiG, sala 12, limit 20 osób
9:00 – 9:45 O czym mówi ziarno piasku w geomorfologii - prof. UAM dr hab. Renata Paluszkiewicz, dr Ewelina Lipka, dr Ryszard Paluszkiewicz, mgr Marlena Makowska, Laboratorium sedymentologiczne IGiG, sala L016, limit 15 osób
9:00 – 9:45 Modelowanie erozji wodnej gleb – dr Mikołaj Majewski, dr Joanna Gudowicz, Laboratorium Komputerowe WNGiG, sala 22, limit 20 osób
11:45 – 12:45 Wodni "kosmici" czyli co się kryje w wodzie i osadach jezior – prof. UAM dr hab. Monika Rzodkiewicz, sala P09, limit 12 osób
13:30 – 14:30 O czym mówi ziarno piasku w geomorfologii - prof. UAM dr hab. Renata Paluszkiewicz, dr Ewelina Lipka, dr Ryszard Paluszkiewicz, mgr Marlena Makowska, Laboratorium sedymentologiczne IGiG, sala L016, limit 15 osób
13:30 – 14:30 Pyłek - mały świadek wielkiej historii – mgr Monika Panfil, sala P09, limit 20 osób
13:30 – 14:30 Modelowanie erozji wodnej gleb – dr Mikołaj Majewski, dr Joanna Gudowicz, Laboratorium Komputerowe, sala 22, limit 20 osób

Zgłoszenia uczestnictwa w wybranych warsztatach tematycznych prosimy przesyłać na adres igig@amu.edu.pl z dopiskiem Geomorfologia, do dnia 21 lutego br. Liczba warsztatów będzie zależna od liczby zgłoszeń.

Wystawy: hall przed Biblioteką WNGiG

Cyfrowe Mapy Geomorfologiczne – prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, dr Joanna Gudowicz
Poznańskie geomorfologiczne badania polarne – prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz, mgr Krzysztof Rymer
Badania geomorfologiczne w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji - prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko