Data wydarzenia:

Poznański Tydzień Geomorfologii 2024

Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych po raz piąty, w pierwszym tygodniu marca, organizowany jest poznański Tydzień Geomorfologii, który stanowi część Międzynarodowego Tygodnia Geomorfologii organizowanego przez Międzynarodową Asocjację Geomorfologów. Wydarzenie jest okazją do promowania problematyki, metodyki i wyników badań geomorfologicznych oraz ich znaczenia aplikacyjnego.

Z różnymi aspektami interdyscyplinarnych badań geomorfologicznych prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych będzie można zapoznać się w trakcie sesji naukowej, która odbędzie się w dniu 6 marca br.

Sesji naukowej towarzyszyć będą warsztaty geomorfologiczne przygotowane dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych przez pracowników i doktorantów Instytutu Geoekologii i Geoinformacji oraz Sekcję Geomorfologiczną i Geoarcheologiczną Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. St. Pawłowskiego.

Dowiedz się więcej o wydarzeniu na stronie internetowej WNGiG UAM