Data wydarzenia: -

Poznański Tydzień Geomorfologii

Zapraszamy na Poznański Tydzień Geomorfologii, który odbędzie się w dniach 1-7 marca 2021 roku. Wydarzenie popularyzuje wiedzę o różnorodności form terenu na świecie, uświadamia rolę geomorfologii w kształtowaniu krajobrazu oraz jej znaczenie dla gospodarki i w życiu społeczeństwa.

Poznański Tydzień Geomorfologii wpisuje się w Międzynarodowy Tydzień Geomorfologii zainicjowany przez Międzynarodową Asocjację Geomorfologów. Zachęcamy do zapoznania się programem wydarzenia, które jest organizowane online w aplikacji MS Teams.

Geomorfolodzy badają kształty i rozmiary form terenu, ich pochodzenie, ewolucję i wiek. Wiedza o ukształtowaniu powierzchni Ziemi jest niezbędną podstawą we wszelkich interdyscyplinarnych opracowaniach środowiskowych w różnych skalach przestrzennych. Geomorfologia jest nauką o dużym znaczeniu praktycznym, ponieważ wiele procesów morfogenetycznych stanowi istotne zagrożenie dla działalności człowieka i coraz częściej powoduje znaczne szkody gospodarcze, a nawet ofiary w ludziach.

Poznanie różnorodności form terenu oraz znajomość procesów geomorfologicznych umożliwia nie tylko zrozumienie funkcjonowania środowiska przyrodniczego, ale także pozwala na racjonalne gospodarowanie i wykorzystywania środowiska życia człowieka. Współczesne zmiany klimatyczne powodują zróżnicowanie intensywności procesów rzeźbotwórczych, a w efekcie przemian rzeźby terenu. Globalne zmiany zachodzące w środowisku zwiększają ryzyko zdarzeń ekstremalnych, wymagają podejmowania praktycznych działań ograniczających ich wpływ na działalność człowieka, a zwłaszcza działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi.