Data wydarzenia:

Seminarium dla przedstawicieli instytucji regionalnych i lokalnych „Możliwości wdrażania usług ekosystemowych do praktyki”

6 czerwca 2023 w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się seminarium – spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji regionalnych i lokalnych, organizowane w ramach projektu badawczego „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane”.

Projekt prowadzony jest przez Zakład Geografii Kompleksowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska jako Operatorem programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

Celem seminarium jest przedstawienie możliwości wykorzystania w praktyce nowego podejścia polegającego na określeniu korzyści ekologicznych, społecznych i ekonomicznych, jakie uzyskujemy od ekosystemów jako układów przyrodniczych.

W spotkaniu, obok zainteresowanych reprezentantów instytucji regionalnych i lokalnych, będą uczestniczyć przedstawiciele czołowych instytucji naukowych zajmujących się poszczególnymi typami ekosystemów w Polsce (ekosystemami leśnymi, agroekosystemami, ekosystemami zurbanizowanymi, ekosystemami wód słodkich, ekosystemami morskimi) oraz kategoriami wartości usług ekosystemowych (ekologicznymi, kulturowymi i ekonomicznymi).

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi wynikami projektu, które dokumentowane są na stronie internetowej: https://ecoservpol.amu.edu.pl/

Ramowy program spotkania

6 czerwca 2023 r.

Miejsce spotkania: Sala Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

9.30-10.00 – Rejestracja, serwis kawowy

10.00-10.15 – Powitanie

10.15-11.30 – Prezentacja „Znaczenie rozpoznania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem”; Prezentacje na temat „Praktyczne przykłady wykorzystania usług różnych ekosystemów”

11:30-11.45 – Przerwa kawowa

11:45-13:00 – Dyskusja na temat korzyści z rozpoznania usług ekosystemowych z perspektywy instytucji regionalnych i lokalnych z uwzględnieniem różnych uwarunkowań

13.00-14.00 – Lunch

Informacja o projekcie „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane” (.pdf)

Logotyp Iceland Liechtenstein Norway grants