Data wydarzenia:

Seminarium pt. „Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim na tle polityki antydyskryminacyjnej"

W dniu 16 listopada 2023 roku o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbędzie się seminarium pt. „Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim na tle polityki antydyskryminacyjnej".

Seminarium, które objęła patronatem Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, jest wydarzeniem towarzyszącym wdrożeniu na mocy decyzji Jej Magnificencji systemu mediacji jako priorytetowej metody rozwiązywania konfliktów w społeczności akademickiej (w tym na tle polityki antydyskryminacyjnej) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz mającym na celu popularyzowanie mediacji w środowisku akademickim nie tylko naszej Uczelni. W jego trakcie będzie okazja, by z udziałem Gości – rzeczników akademickich i mediatorów akademickich z innych szkół wyższych podyskutować o konfliktach mających lub mogących mieć miejsce w związku z funkcjonowaniem w społecznościach uczelnianych i o możliwości ich rozwiązania w nieantagonistyczny sposób.

W trakcie seminarium zostanie podpisana przez Jej Magnificencję umowa o współpracy w zakresie mediacji z Polskim Centrum Mediacji oraz zostaną wręczone nominacje mediatorom akademickim UAM.

Link do rejestracji na wydarzenie

Będziemy ogromnie wdzięczni, jeśli zechcą Państwo towarzyszyć nam w tym wyjątkowym dniu.

Organizatorzy:
Wydział Prawa i Administracji UAM, Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA UAM oraz Rzecznik Praw i Wolności Akademickich UAM prof. dr hab. Robert Kmieciak