Data wydarzenia:

Spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zaproszenie przyjął Pan Profesor Maciej Michalski z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który wygłosi wykład pt. „Numerus clausus, paragraf aryjski, numerus nullus. Formy antysemityzmu na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 o godzinie 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1.

Wykład ma charakter otwarty. Zapraszamy do uczestnictwa w siedzibie Uczelni oraz na platformie You Tube: https://youtu.be/VGCVvmfEYwI.

Informujemy Państwa, że w trakcie wydarzenia będzie możliwość zakupu monografii "Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939" pod redakcją Macieja Michalskiego i Krzysztofa Podemskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022.

Zachęcamy również do zapoznania się z projektem: https://wyparte-historie.amu.edu.pl/

Maciej Michalski, historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Historii w Pracowni Historii Kultury.

Badał średniowieczne kulty świętych kobiet (Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych Polskich, Poznań 2004), procesy kształtowania się idei tożsamości wspólnotowych w wieku XIX na przykładzie słowianofilstwa (Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013). Zajmuje się przejawami mediewalizmu w kulturze nowożytnej i współczesnej (Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Poznań 2013). Prowadzi badania w zakresie historii Uniwersytetu Poznańskiego (Miejsce uniwersytetu. Infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919-2019), Poznań 2019).

Autor artykułów naukowych i redaktor monografii zbiorowych.

Stopień doktorski uzyskał w 2001 na podstawie pracy pt. „Vita perfecta. Wzorce świętości w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich”. Habilitował się w 2014.

W latach 2013–2015 uczestniczył w projekcie „Gender w podręcznikach” (Historia – raport przedmiotowy, [wraz z Edytą Głowacką-Sobiech, Anitą Napierałą i Izabelą Skórzyńską], [w:] Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport, t. 3: Raporty przedmiotowe i rekomendacje, red. I. Chmura-Rutkowska, M. Mazurek, M. Duda, A. Sołtysiak-Łuczak, Warszawa 2016), a od września 2018 roku w projekcie „Gdy nauka jest kobietą”. Od listopada 2015 roku był członkiem Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, Poznań 2020/2022 (https://ichs2020poznan.pl/pl/) oraz sekretarzem generalnym Wydziału Wykonawczego tego komitetu. Jest współautorem publikacji o VII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Warszawie w 1933 r. (With a zest and in a refined form... The 7th International Congress of Historical Sciences in Warsaw, 1933, ed. by K.A. Makowski, M. Michalski, T. Schramm (in collaboration with K. Filipowska), transl. by J. Jaskulski, Poznań 2021).

Od 2016 do 2020 roku był kierownikiem Zakładu Historii Kultury Instytutu Historii UAM, obecnie Pracownia Historii Kultury Wydziału Historii UAM. Od 1 stycznia 2020 pełni funkcję prodziekana Wydziału Historii.

W październiku 2019 roku został członkiem powołanej przez prof. Andrzeja Lesickiego, ówczesnego rektora UAM, komisji ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego w Uniwersytecie Poznańskim w okresie przed II wojną światową. Jest współredaktorem (wraz z Krzysztofem Podemskim) publikacji zawierającej efekty pracy tej komisji: Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939, Poznań 2022.