Data wydarzenia:

Świat oparty na wrażliwości. Wykład Draginji Nadaždin

21 stycznia o godz. 14.00 w Collegium Minus odbędzie się pierwszy wykład z cyklu „Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych”. Wykład pt. „Świat oparty na wrażliwości: Rola uniwersytetu we wzmacnianiu wrażliwości społecznej i otwartości na Innego” wygłosi Draginja Nadaždin, działaczka praw człowieka. Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem kanału YouTube UAM.

W 2017 roku, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została podpisana przez 23 polskie uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej celem było podkreślenie kluczowej roli uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, jak również wyrażenie potrzeby pielęgnowania wartości akademickich. Idea społecznej odpowiedzialności uczelni wskazuje również na istotną rolę kształtowania społecznych oraz obywatelskich postaw przyszłego pokolenia, sprzyjających budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości, komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy.

Cykl wykładów w ramach seminarium „Uniwersytet Społecznie Odpowiedzialny: O roli uczelni wyższych w kształtowaniu postaw prospołecznych” będzie szansą na zabranie głosu w dyskusji na temat znaczenia takich wartości jak wolność akademicka, różnorodność i akceptacja w kontekście szkolnictwa wyższego, jak również okazją do przedstawienia możliwych zagrożeń ograniczających te wartości. Seria trzech wykładów organizowana w ramach seminarium będzie zwieńczona panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział zaproszeni prelegenci oraz specjaliści z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pierwszy z cyklu wykład odbędzie się 21 stycznia o godz. 14.00 w s. XVII w Collegium Minus. Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem kanału YouTube UAM.

Uwaga!

Uczestnictwo w wykładzie w formie stacjonarnej wymaga rejestracji. Formularz rejestracyjny jest otwarty do 20 stycznia 2022, godz. 23:59 pod linkiem: https://forms.office.com/r/JWimYbPVKz

Opis wykładu:

Wykład jest poświęcony znaczeniu wrażliwości w zdobywaniu wiedzy oraz poznawaniu i budowaniu świata. Codziennie dowiadujemy się o kolejnych tragicznych wydarzeniach w skali globalnej lub lokalnej, które przynoszą radyklane ograniczenia swobód i praw człowieka, w szczególności mniejszości i grup społecznych narażonych na wykluczenie. Na ile taki stan rzeczy sprzyja doświadczeniom wrażliwości, która paradoksalnie może być przełomowym środkiem do ujarzmienia nierówności i powstrzymania okrucieństwa? Podczas wykładu zostaną poruszone kwestie dotyczące roli uniwersytetu w traktowaniu wrażliwości i empatii jako wartości.

O prelegentce:

Draginja Nadaždin urodziła się w 1975 roku w Mostarze (Bośnia i Hercegowina). Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również absolwentką Leadership Academy for Poland oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od lat działa w sektorze pozarządowym, w polskich i międzynarodowych organizacjach społecznych. Pracowała między innymi w Polskiej Akcji Humanitarnej i Szkole Liderów, a od 2007 do 2021 roku była dyrektorką polskiej sekcji Amnesty International. W latach 2013-2016 była członkinią Rady Programowej Galerii Narodowej Zachęta. Pełniła również funkcję członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (2015-2020) oraz Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (2019-2020).

W 2014 roku, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, została odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. 15 lipca 2021 r. została odznaczona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara, honorową odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka".

Oglądaj transmisję: