Data wydarzenia: -

Sympozjum EcoServ 2023

W dniach 14-16 września 2023 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się Sympozjum EcoServ, organizowane we współpracy z organizacjami międzynarodowymi Ecosystem Services Partnership (ESP) oraz Society for Urban Ecology (SURE).

Celem wydarzenia jest integracja działań przedstawicieli nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych w dziedzinie badań nad oceną i wyceną funkcji, struktur i procesów mających miejsce w ekosystemach. Będzie to już siódma edycja Sympozjum, które od 2010 pozwala uczestnikom zapoznać się z osiągnięciami, wyzwaniami i perspektywami nauki i praktyki w zakresie usług ekosystemowych.

Szczególne podsumowanie rezultatów projektu będzie stanowić sesja  „Services provided by the main types of ecosystems – an applied approach” (15 września 2023 r. w godz. 12.00-14.00). Podczas spotkania zespół badawczy z UAM oraz przedstawiciele zagranicznego partnera projektu – Norwegian Institute for Nature Research – porównają podejście do rozpoznania usług ekosystemowych w Polsce i Norwegii. Następnie zaplanowanowaliśmy dyskusję panelową z reprezentantami wykonawców projektu. Spodziewamy się, że wokół wypowiedzi panelistów rozwinie się inspirująca dyskusja plenarna dotycząca wdrażania usług ekosystemowych.

W czasie konferencji podsumowującej zaprezentujemy książkę „Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi”, w której czołowe polskie zespoły badawcze przedstawiają stan badań nad praktycznym wykorzystaniem usług ekosystemowych. Wierzymy, że ta będąca rezultatem projektu publikacja będzie stanowić wsparcie dla przedstawicieli administracji i ekspertów-praktyków we wprowadzaniu usług ekosystemowych do procesów planistycznych i zarządzania środowiskiem.

Sympozjum stanowi forum dla naukowców, specjalistów biznesu i administracji, prezentujących badania i doświadczenia z różnych punktów widzenia.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://ecoservpol.amu.edu.pl/en/ecoserv-2023-2/