Data wydarzenia: -

Sympozjum "Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik"

Zapraszamy na II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej - Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik, które odbędzie się w Collegium Maius w dniach 26-28 listopada 2018.

W programie sympozjum przewidziano 5 paneli tematycznych: Pamięć lektur: intertekstualność i gry literackie; Platon, Dante, Byron i inni, czyli romantyczny homo legens ponad epokami; Akty i procesy czytania – bohater literacki jako czytelnik, czytanie jako temat dzieła sztuki; Kulturowe i społeczne aspekty czytania; Jak czytali romantycy – jak czytano romantyków (przestrzenie filozofii, estetyki, historii, recepcji).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.