Data wydarzenia: -

Szkoła Letnia OpenGeoHub 2023

Od 27 sierpnia do 2 września 2023 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM odbędzie się międzynarodowa szkoła letnia OpenGeoHub 2023. W tegorocznej edycji zatytułowanej “Processing and visualizing large geospatial data using R, Python and Julia” (pl. „Przetwarzanie i wizualizacja dużych zbiorów danych geoprzestrzennych przy użyciu R, Pythona i Julii”) weźmie udział około 100 młodych naukowców z całego świata.

OpenGeoHub Summer School to coroczne wydarzenie, które od 2010 roku gromadzi ekspertów zajmujących się oprogramowaniem open-source i otwartymi danymi przestrzennymi. Szkoła letnia jest inicjatywą non-profit, mającą na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie przetwarzania i analizy danych geoprzestrzennych.

Letnia szkoła obejmować będzie prezentacje na żywo oraz pokazy czołowych naukowców i praktyków w dziedzinie stosowania języków programowania oraz oprogramowania OSGeo do przetwarzania i wizualizacji dużych zbiorów danych geoprzestrzennych. Dodatkowo w jej ramach odbędzie się transmitowany online panel dyskusyjny „Co społeczności programistów R, Python i Julia mogą zrobić, aby walczyć z kryzysem klimatycznym?” (https://opengeohub.org/event/discussion-forum/), hackathony sprawdzające umiejętności uczestników oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Zakres tematyczny szkoły obejmuje wiele interesujących zagadnień, m.in. uczenie maszynowe na danych przestrzennych, analizy środowiska w oparciu o serie czasowe danych satelitarnych, czy przetwarzanie dużych zbiorów danych do celów badań geograficznych.

Tegoroczna Letnia Szkoła Naukowa stanowi wyjątkową okazję dla pasjonatów nauk geograficznych, analityków danych oraz młodych naukowców, aby zaangażować się w zaawansowane dyskusje, rozwinąć umiejętności oraz wdać się w inspirującą wymianę myśli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: https://opengeohub.org/summer-school/opengeohub-summer-school-poznan-2023/