Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Alicja w labiryncie tłumaczeń

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład pt. „Alicja w labiryncie tłumaczeń” wygłosi JM Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. Wydarzenie odbędzie się 24 maja 2023 o godzinie 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań. Spotkanie będzie również transmitowane na kanale YouTube UAM.

Wykład „Alicja w labiryncie tłumaczeń” poświęcony będzie historii tłumaczeń na język polski „Alicji w Krainie Czarów” oraz „Po drugiej stronie lustra” Lewisa Carrolla. Przekłady te tworzą najbogatszą w literaturze polskiej serię przekładową, a zarazem ciekawą antologię strategii tłumaczeniowych. Rozmaite wybory tłumaczy odsłaniają skomplikowaną strukturę tekstu Carrolla i ukazują jego wielowymiarowość. Ta ostatnia pozwala czytać „Alicję” na różne sposoby: jako opowieść dla dzieci, jako powieść inicjacyjną, powieść z kluczem, powieść filozoficzną, baśń etc.

O wykładowcy

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ukończyła filologię polską na UAM w roku 1988. W 1995 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy „Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Seweryny Wysłouch. W 2001 roku habilitowała się na UAM rozprawą „Śladami Tristrama Shandy”. W 2015 roku otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych na podstawie monografii poświęconej prozie Wiesława Myśliwskiego. W latach 2005-2012 była zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. W 2012 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, następnie, w 2016 roku, prorektora ds. studenckich UAM, a cztery lata później – rektora UAM. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Jest literaturoznawczynią, teoretyczką literatury, badaczką literatury współczesnej, a ostatnio także dziecięcej, tłumaczką prozy anglojęzycznej, głównie literatury dla dzieci, którą zajmuje się także naukowo. Przetłumaczyła blisko 20 książek, w tym w roku 2010 „Alicję w Krainie Czarów” oraz „Po drugiej stronie lustra” Lewisa Carrolla.