Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Jadwiga z Działyńskich Zamoyska – pisarka nierozpoznana

Zapraszamy na kolejne spotkanie Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład pt. „Jadwiga z Działyńskich Zamoyska – pisarka nierozpoznana” wygłosi prof. Ewa Kraskowska z Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu (Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań. Wykład ma charakter otwarty i będzie również transmitowany online na kanale YouTube UAM (link do transmisji).

O wykładzie

Jadwiga Zamoyska, córka Celestyny i Tytusa Działyńskich, była jedną z patronek roku 2023. Okoliczność ta stała się impulsem do bliższego przyjrzenia się tej postaci przez spontanicznie ukonstytuowany zespół z Instytutu Filologii Polskiej UAM (prof. Ewa Kraskowska, Agnieszka Kwiatkowska, Zofia Dambek-Giallelis, Jerzy Borowczyk), do którego dołączyła historyczka, znawczyni biografii Zamoyskiej, współredaktorka jej wspomnień i dyrektorka Biblioteki Kórnickiej, prof. Magdalena Biniaś-Szkopek. W rezultacie powstała książka pt. Jadwiga Zamoyska i jej światy. Abecedariusz, której publikacja (finansowana przez Fundację Zakłady Kórnickie) przewidziana jest na jesień 2024 roku.

Rok spędzony z Jadwigą Zamoyską stał się dla nas czasem nieustannych zadziwień, zachwytów i odkryć. Generałowa, postrzegana zazwyczaj przez pryzmat jej głębokiej religijności, patriotyzmu i działalności edukacyjnej na rzecz dziewcząt i młodych kobiet, zaskoczyła nas zwłaszcza jako świetna pisarka, realizująca się w takich gatunkach niefikcjonalnych, jak wspomnienia, epistolografia, podróżopisarstwo, literatura dydaktyczna, historiografia i biografistyka. Wykład zostanie poświęcony właśnie charakterystyce jej obfitego dorobku pisarskiego, zasługującego na pogłębioną uwagę badawczą i szeroką popularyzację.

O Autorce

prof. dr hab. Ewa Kraskowska – kierowniczka Zakładu Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Literaturoznawczyni i translatolożka. Główne obszary jej zainteresowań badawczych to polskie pisarstwo kobiet oraz studia nad przekładem literackim. Od lat 80. XX wieku zajmuje się również twórczością Stefana Themersona. Opublikowała m.in. monografie autorskie Twórczość Stefana Themersona - dwujęzyczność i literatura (1989), Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego (1999, 2003), Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii (2007), „Tyłem, ale naprzód”. Studia i szkice o Themersonach (2018) oraz książki popularyzatorskie Zofia Nałkowska (1999) i Siostry Brontë (2006). Jest redaktorką, współredaktorką i współautorką wielu tomów zbiorowych, z których najwyżej ceni Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: procesy i gatunki, sytuacje i tematy (2015; współred. B. Kaniewska) oraz Kultura w stanie przekładu: translatologia - komparatystyka - transkulturowość (2012; współred. W. Bolecki). W roku 2021 ukazała się w wydawnictwie słowo/obraz terytoria jej książka o tematyce rodzinno-biograficznej pt. Ksiądz Kaingba, mój dziadek (https://terytoria.com.pl/1875-kaingba.html).