Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Kamienne bruki centrum Poznania jako element dziedzictwa kulturowego

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki UAM. Wykład pt. „Kamienne bruki centrum Poznania jako element dziedzictwa kulturowego” wygłosi prof. Janusz Skoczylas z Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1. Wykład ma charakter otwarty.

Plan wystąpienia:

  1. Wprowadzenie
  2. Kocie łby w Poznaniu
  3. Kamienne bruki, chodniki i rynsztoki w Poznaniu
  4. Pochodzenie surowca skalnego
  5. Dewastacja, destrukcja i rewaloryzacja kamiennych bruków
O wykładowcy

Janusz Skoczylas – profesor nauk o Ziemi, wykładowca w Instytucie Geologii UAM.

W 1970 roku ukończył studia geologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1974 roku obronił pracę doktorską Rozwój tektoniki północno-zachodniej części monokliny przedsudeckiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej samej uczelni w 1990 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii na podstawie pracy Użytkowanie surowców skalnych we wczesnym średniowieczu w północno-zachodniej Polsce.

W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nauk o Ziemi.

Główną sferą jego działalności naukowej jest teoretyczne i metodologiczne wydzielenie archeometrii (petroarcheologii) jako nowej dyscypliny naukowej, wykorzystującej metody geologiczne w badaniach archeologicznych. W pracy naukowej zajmuje się ponadto poznaniem budowy geologicznej Polski, sozologią, geoturystyką oraz badaniem dziejów geologii i górnictwa na ziemiach polskich.

Brał udział w licznych ekspedycjach archeologiczno-konserwatorskich za granicą, w miejscowościach: Novae (Bułgaria), Krivina Iatrus (Bułgaria), Marina el-Alamein (Egipt), Chersonez Taurydzki (Ukraina), a także w Polsce, m.in. w Gnieźnie, Łeknie, Wolinie, Ostrowie Lednickim i na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Autor lub współautor ponad 500 publikacji naukowych, w tym 15 monografii i 2 podręczników, oraz ponad 240 prezentacji konferencyjnych i seminaryjnych. Redaktor kilkunastu publikacji naukowych. Promotor 6 doktorów i ponad 200 magistrów.

W latach 2002-2008 prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, w latach 1999-2002 oraz 2008-2012 wicedyrektor Instytutu Geologii UAM, w latach 2006-2018 kierownik Zakładu Geologii Dynamicznej i Regionalnej UAM. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, a w przeszłości także Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku i Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu. Członek wielu stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego (członek Zarządu Głównego w latach 1997-2003, przewodniczący oddziału poznańskiego w latach 1991-2017), Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Stowarzyszenia Archeologów Polskich, Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Litewskiego Towarzystwa Przyrodników. Członek m.in. Międzynarodowego Komitetu Badań Petroarcheologicznych w Europie (1980-2001), Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (od 2015), Komitetu Nauk Geologicznych PAN (2011-2015), Komisji Badań Czwartorzędu PAN (od 1991). Działa w radach redakcyjnych kilku czasopism, m.in. "Badań Fizjograficznych nad Polską Zachodnią (Seria A)", "Scripta Comeniana Lesnensia", "Studiów Lednickich".

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2019), stopniem dyrektora górniczego III stopnia (2003), honorowym członkostwem w International Commission on the History of Geological Science w ramach International Union of Geological Science (INHIGEO) (2018), honorowym członkostwem Polskiego Towarzystwa Geologicznego (2022), Odznaką Honorową Zasłużony dla Górnictwa RP (2013), Odznaką Honorową Zasłużony dla Geologii Polskiej (2021), Medalem Komisji Edukacji Naukowej (2009), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2014), Odznaką Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2008).