Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Kondensacja śladów przeszłości i przyszłości na postperyferiach: Artystyczne zaangażowanie w konteksty postkolonialne i postautorytarne

Zapraszamy na kolejne spotkanie Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład pt. „Kondensacja śladów przeszłości i przyszłości na postperyferiach: Artystyczne zaangażowanie w konteksty postkolonialne i postautorytarne” wygłosi dr Katarzyna Cytlak z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkanie odbędzie się 27 marca 2024 r. o godz. 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań. Wykład ma charakter otwarty i będzie również transmitowany online na kanale YouTube UAM (link do transmisji).

O wykładzie

Wykład analizuje archiwalny i historiograficzny zwrot w sztuce współczesnej, który powstał w odpowiedzi na postautorytarne, postkomunistyczne i pokryzysowe konteksty. Odnosi się do koncepcji Vergangene Zukunft (przeszłej przyszłości) niemieckiego filozofa Reinharta Kosellecka, jego idei wielości czasów historycznych; pojęcia czasu splątania kameruńskiego filozofa Achille Mbembe; oraz koncepcji heterogeniczności wielotemporalnej argentyńsko-meksykańskiego socjologa Néstora Garcíi Cancliniego. Poprzez analizę najnowszych hybrydycznych dzieł sztuki autorstwa Clemente Padína (Urugwaj), Marka Sobczyka (Polska), Tamása Kaszása (Węgry), Kiluanji Kia Hendy (Angola) i Michaela Rakowitza (Irak/ Stany Zjednoczone), wykład koncentruje się na tym, w jaki sposób artyści ci konstruują metahistoryczne narracje o dominacji i oporze na podstawie obrazów zaczerpniętych z kultury wysokiej i popularnej. Prace te są odpowiedzią na postautorytarną traumę, kryzys społeczno-polityczny i ogólny stan ideologicznego zamieszania charakterystyczny dla regionów świata położonych pomiędzy głównymi ośrodkami władzy. Zamiast odwoływać się do faktów historycznych, artyści odnoszą się do kultury popularnej, osobistych doświadczeń, wspomnień, oczekiwań i (niespełnionych) nadziei lub (niezrealizowanych) projektów z przeszłości. Jednak ich celem w tworzeniu tych dzieł sztuki, mockumentów i książek artystycznych nie jest konstruowanie fikcyjnych narracji, ale narracji historycznych.

O wykładowczyni

Dr Katarzyna Cytlak jest historyczką sztuki aktualnie pracującą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (na kierunku Krytyka Sztuki), której badania koncentrują się wokół twórczości artystycznej w Europie Środkowej i Ameryce Łacińskiej. Zajmuje się sztuką konceptualną, architekturą radykalną i utopijną, sztuką zaangażowaną społecznie oraz teorią sztuki w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych, widzianą z perspektywy transmodernistycznej i transnarodowej.

W 2012 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne za pracę pod tytułem „Szare utopie. Projekty architektoniczne Alexa Mlynarcika, Jozefa Jankowica i Tadeusza Kantora w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1970-tych”. Następnie odbyła staż podoktorski w Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas w Argentynie (CONICET) oraz na Uniwersytecie San Martín w Argentynie. Realizowała projekt pod tytułem „Utopia i opór. Sztuka w latach 1960-tych i 1970-tych w Ameryce Południowej i Europie Wschodniej”. Pracowała w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu San Martín w Argentynie.

Jest stypendystką Uniwersytetu Paris 4 Sorbonne (Paryż), Terra Foundation for American Art (Chicago) oraz Institut National d'Histoire de l'Art (Paryż). W 2018 i 2019 r. uczestniczyła w międzynarodowym programie CAA-Getty.

Wybrane publikacje obejmują artykuły w Umění/Art, Eadem Utraque Europa, Telón de Fondo, Third Text, RIHA Journal, Modos (Universidade Estadual de Campinas), Revista de História da Arte (University Nova de Lisboa) i Acta Academiae Artium Vilnensis.

Jest członkinią Red Conceptualismos del Sur – Sieć Konceptualizmów Południa – międzynarodowej platformy badawczej zrzeszającej krytyków i historyków sztuki z Ameryki Południowej, członkinią Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata oraz AICA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki.

W 2023 roku otrzymała drugie miejsce w prestiżowej nagrodzie Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA - Incentive Prize for Young Art Critics 2023 – Nagroda motywacyjna dla młodych krytyków sztuki  2023.