Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Modyfikacje strukturalne współczesnego biznesu międzynarodowego

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład pt. „Modyfikacje strukturalne współczesnego biznesu międzynarodowego” wygłosi prof. Zdzisław W. Puślecki. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca 2023 o godzinie 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1, Poznań. Spotkanie będzie również transmitowane na kanale YouTube UAM.

Celem wykładu jest przedstawienie modyfikacji strukturalnych współczesnego biznesu międzynarodowego po pandemii COVID-19 oraz konsekwencji wojny Rosji z Ukrainą. Pandemia COVID-19 doprowadziła do wprowadzenia radykalnych ograniczeń aktywności społecznej i gospodarczej. Restrykcje dotknęły około połowy ludności świata i odbiły się negatywnie na całej gospodarce światowej. Najbardziej ucierpiał sektor usług, w tym takie branże jak turystyka i transport. Ponadto wstrzymanie produkcji spowodowało zaburzenia w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów wartości (global value chains – GVC, czyli dyslokacji procesu produkcji w wielu miejscach na świecie, zarówno w ramach jednej firmy, jak i wielu poddostawców) oraz handlu międzynarodowego, utrudniając utrzymanie produkcji nawet tam, gdzie jeszcze nie obowiązywały restrykcje. Tym samym kryzys przybrał zarówno charakter popytowy, jak i podażowy, co utrudniało jego zażegnanie i jednocześnie zwiększało skalę, powodując osłabienie bezpieczeństwa ekonomicznego w skali światowej. W czasie pandemii COVID-19 najbardziej zyskała technologia cyfrowa, która narzucała nowy porządek ekonomiczny.

Bogactwo, wiedza i władza koncentrowały się w jednym miejscu na niespotykaną dotąd skalę. Dochodziło do coraz większego pogłębiania różnic finansowych i społecznych. Dzisiaj społeczeństwo potrzebuje odpowiedniego działania, aby ustalić równowagę między kapitałem informacyjnym i inwigilacyjnym a jego odbiorcami, czyli społeczeństwem. Jest to równocześnie problem polityczny. Nie wolno dopuścić, aby nierówności doszły do zbyt dużych rozmiarów. Jeżeli społeczeństwo będzie nieświadome logiki rodzącego się porządku ekonomicznego, zapłaci za to utratą demokracji i prawa do przyszłości.

Wojna nad Dnieprem wywołała ogromny negatywny szok podażowy w biznesie międzynarodowym, który wciąż chwiał się po pandemii COVID-19. Szok ograniczy wzrost gospodarczy i jeszcze bardziej zwiększy inflację. Okres ten można nazwać „recesją stagflacyjną” (niski wzrost PKB i wysoka inflacja). Bez względu na wynik ostateczny konfliktu nad Dnieprem, świat czekają wstrząsy gospodarcze wynikające ponownie z naruszenia i zrywania łańcuchów logistycznych oraz siatki przepływów surowcowych. Konsekwencje tej wojny świat będzie odczuwać długo i na wielu płaszczyznach, tym bardziej, że nastąpiły po poprzednich silnych ciosach w postaci lockdownów i obostrzeń transportowych w obliczu pandemii.

O wykładowcy

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Walenty Puślecki – polski ekonomista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Kierownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej.

Jest specjalistą z zakresu teorii handlu międzynarodowego, teorii liberalizmu i protekcjonizmu handlowego, regionalizacji i globalizacji współczesnej gospodarki światowej, transformacji państw Europy Środkowej i Wschodniej i ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, innowacyjności i konkurencyjności Polski w warunkach integracji w ramach Unii Europejskiej, polsko-niemieckich stosunków ekonomicznych, stosunków ekonomicznych Polski z krajami rozwijającymi się, strategii Unii Europejskiej dla wzrostu konkurencyjności globalnej, stosunków Unii Europejskiej z Chinami, współpracy transatlantyckiej między Europą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

W nauce światowej funkcjonuje „paradoks Puśleckiego”, a także klasyfikacja środków ochrony handlowej według Zdzisława W. Puśleckiego.

Autor wielu liczących się publikacji naukowych, między innymi: Świat We Mgle. Modyfikacje Strukturalne W Gospodarce Światowej Po Pandemii COVID-19 i Wojnie Rosji Z Ukrainą, Publishing GlobeEdit, Berlin, 2022; Handel zagraniczny. Transformacja biznesu międzynarodowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2021; Światowa Organizacja Handlu i Unia Europejska wobec wyzwań we współczesnym biznesie międzynarodowym. Wydawnictwo C.H. Beck., Warszawa, 2021; World economy against new challenges in the time of Covid19, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2020; The need to establish a new format for trade political relations between European Union and China. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 2020; Trends reshaping international business theory and policy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 2019.