Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: O naturze wirusów

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki UAM. Wykład pt. „O naturze wirusów” wygłosi prof. Anna Goździcka-Józefiak. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia br. o godz. 17.00 w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1.

Prof. zw. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak jest absolwentką Wydziału Biologii z 1971 r. Zorganizowała Zakład Wirusologii Molekularnej na UAM, którego kierownikiem była przez 20 lat.

Pracę magisterską i doktorską prof. Anna Goździcka-Józefiak wykonała na UAM pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Augustyniaka. Do habilitacji jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na badaniach roślinnych kwasów nukleinowych. Po habilitacji rozpoczęła badania nad ludzkim wirusem brodawczaka i jego rolą w procesie kancerogenezy oraz właściwościami przeciwnowotworowymi i przeciwwirusowymi ekstraktów roślinnych.

Prof. Anna Goździcka-Józefiak jest autorką 140 publikacji w bazie Scopus, 30 rozdziałów w monografiach w języku polskim oraz współautorką 8 książek oraz 6 patentów. Była promotorką 169 prac magisterskich i 20 doktoratów.

Jest zdobywczynią m.in. Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Nagrody Ministra Zdrowia oraz Nagrody Ministra Edukacji.

Odbyła następujące staże naukowe: 6-miesięczny w Szeged (Węgry) NATO, 18-miesięczny – Uniwersytet we Freiburgu, stypendium Humbolda, 3-miesięczny – Uniwersytet w Amsterdamie, stypendium FEBSu.

Plakat promocyjny. U góry napis: Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu, Collegium Minus, Sala Lubrańskiego, 12.01.2022, godz. 17:00. Po lewej logo UAM. Na środku grafika przedstawiająca wirusy. Na dole napis: Natura wirusów, prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak.