Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Reprodukcja drzew w przegrzanym świecie

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki UAM. Wykład pt. „Reprodukcja drzew w przegrzanym świecie” wygłosi prof. UAM dr hab. Michał Bogdziewicz. Spotkanie odbędzie się 15 marca 2023 r. o godz. 17.00 w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Abstrakt wykładu

Produkcja nasion przez drzewa charakteryzuje się ogromną międzyroczną zmiennością, zsynchronizowaną pomiędzy osobnikami. Są lata, gdy setki tysięcy drzew całego regionu produkują razem tony nasion, oraz takie, kiedy żadne drzewo danego gatunku tego nie robi. Dla zwierząt, które jedzą nasiona, oznacza to naprzemienną obfitość, która pozwala rozmnażać się w ogromnej skali, oraz głód, który dziesiątkuje ich populacje. To wszystko prowadzi do kaskadowych perturbacji w ekosystemach leśnych: liczne nasiona to liczne gryzonie, liczne gryzonie to więcej ptaków drapieżnych oraz kleszczy. Rok później gryzonie znikają, ptaki drapieżne zostają i szukają innych ofiar. W swoim wykładzie prof. Michał Bogdziewicz opowie o tych zależnościach oraz o tym, w jaki sposób ocieplający się klimat je zmienia.

O wykładowcy

Prof. UAM dr hab. Michał Bogdziewicz pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od 2023 r. kieruje nowoutworzonym Centrum Biologii Lasu. Prowadzi badania w obszarze ekologii reprodukcyjnej roślin i zdolności lasów do regeneracji. W 2022 r. został laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauk o życiu, a także nadawanego przez New Phytologist Trust Medalu Tansleya. Jest także szefem projektu badawczego finansowanego z grantu Europejskiej Rady ds. Badań.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://michalbogdziewicz.wordpress.com/

Wykład będzie transmitowany na kanale YouTube UAM. Zapraszamy do obejrzenia transmisji: