Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: Transformacje medialne literatury

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki UAM. Wykład pt. „Transformacje medialne literatury” wygłosi prof. Seweryna Wysłouch. Wydarzenie odbędzie się 29 marca 2023 r. o godz. 17.00 w formie online (za pośrednictwem kanału YouTube).

Abstrakt wykładu

Nie tylko pierwsze filmy fabularne oparte były na literackich pierwowzorach. Nawet dziś literatura traktowana jest jako magazyn fabuł, wątków, problemów. Obraz dominuje nad słowem, powieści poznajemy często nie w cichej lekturze, ale na ekranie. Media sięgają coraz śmielej po teksty, wyróżniające się oryginalnym kształtem językowym, zdawałoby się nie nadające się do ekranizacji. Literatura, przenoszona na obraz w adaptacjach, animacjach, cyklach ilustracji, ulega transformacjom, które chciałabym pokazać. Co dzieje się na ekranie z fabułą? Jak traktowany jest język czy dyskurs metafizyczny? Przykładami będą Katedra T. Bagińskiego, Pani Dalloway V. Woolf, Lokomotywa Z. Rybczyńskiego, Ogród rozkoszy ziemskich L. Majewskiego i cykl ilustracji I. Chmielewskiej do wiersza K. Miłobędzkiej.

O wykładowcy

Prof. Seweryna Wysłouch – emerytowana prof. Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), w l. 1997–2011 kierownik Zakładu Semiotyki Literatury. Zajmuje się prozą XX w. (Proza Michała Choromańskiego, 1977; Problematyka symultanizmu w prozie, 1981; Narracje małe i duże, 2015);  koegzystencją słowa i obrazu (Literatura a sztuki wizualne, 1994; Literatura i semiotyka, 2001; Wyprzedaż semiotyki, red. M. Brzóstowicz-Klajn i B. Kaniewska, 2011) i transformacją literatury w mediach (red. z B. Przymuszałą: Ruchome granice literatury, 2009; Literatura w kręgu sztuki. Tematy – konteksty – medialne transformacje, 2016). Autorka prac o wybitnych teoretykach literatury (T. Grabowskim, K. Troczyńskim, J. Ziomku) i współredaktorka Stulecia poznańskiej polonistyki, t. 1-3, Poznań 2018-2019). Angażowała się w problemy dydaktyki literatury (współautorka z B. Chrząstowską Poetyki stosowanej, 1974, 1978, 2000, oraz – z B. Chrząstowską i E. Wiegandtową Literatury współczesnej. Podręcznika dla maturzystów, 1992, 1993, 1997).