Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów Nauki UAM: W poszukiwaniu naszych przodków – społeczeństwo państwa Piastów

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład pt. „W poszukiwaniu naszych przodków – społeczeństwo państwa Piastów” wygłosi prof. Marek Figlerowicz z Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w Auli Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1. Wykład ma charakter otwarty i będzie również transmitowany online na kanale YouTube UAM (link do transmisji).

O wykładowcy

prof. dr hab. Marek Figlerowicz – chemik i biolog, profesor nauk biologicznych, członek korespondent PAN i PAU. Od 2011 do 2023 roku dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Od 2004 roku kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Systemowej, w ramach którego prowadzi pionierskie badania w zakresie genomiki strukturalnej i funkcjonalnej oraz biologii molekularnej i systemowej RNA. Odbył liczne staże badawcze we Francji oraz USA. Podstawowymi obiektami jego zainteresowań są genomy oraz transkryptomy zarówno wirusowe, roślinne, jak i człowieka. Obecnie realizowane projekty dotyczą: genomiki populacyjnej człowieka, archeogenomiki oraz molekularnego podłoża procesu regeneracji. Od 2020 do 2022 roku kierownik grupy zajmującej się diagnostyką COVID-19 oraz genomiką SARS-CoV-2 – współtwórca pierwszego polskiego testu do diagnostyki COVID-19, a następnie COVID-19 i grypy. Współautor ponad 200 artykułów opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych oraz 13 patentów międzynarodowych i krajowych. Kierownik około 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Poza działalnością naukową pasjonuje się filozofią i historią.

Lista uzyskanych nagród, wyróżnień i odznaczeń obejmuje między innymi: Stypendium Rządu Francuskiego, Srebrny Medal LABOR OMNIA VINCIT – przyznany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej, Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Statuetkę Honorową Hipolita Cegielskiego oraz Godność „Lidera Pracy Organicznej”, Nagrodę Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji i Nauki za działalność wdrożeniową, Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.