Data wydarzenia:

Szkoła Nestorów: Wykład „Manowce medycyny. O konsekwencjach angażowania się świata lekarskiego w rozwój eugeniki”

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nowy rok akademicki otworzy profesor Michał Musielak wykładem pt. „Manowce medycyny. O konsekwencjach angażowania się świata lekarskiego w rozwój eugeniki”, w którym przedstawi genezę eugeniki oraz skutki społeczne i moralne angażowania się lekarzy w jej rozwój.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 października 2021 (środa) o godzinie 17.00 w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1.


Prof. Michał Musielak historyk, bioetyk, badacz problematyki eugeniki i dziejów filozofii medycyny w Polsce, uczeń Julii Zabłockiej i Antoniego Czubińskiego, profesor nauk medycznych, w latach 2016–2020 prorektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ds. organizacji, promocji i współpracy z regionem.

Zajmuje się problematyką z zakresu historii myśli społeczno-politycznej, bioetyki i filozofii medycyny, w szczególności zaś zjawiskami patologii w dziejach ochrony zdrowia, skutkami i konsekwencjami społeczno-kulturowymi rozwoju biomedycyny oraz dziejami polskiej szkoły filozofii i medycyny. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2005).