Data wydarzenia: -

Tydzień Bibliotek w bibliotekach jednostek organizacyjnych UAM

W dniach 8-15 maja 2024 r. biblioteki jednostek organizacyjnych UAM zapraszają do wspólnego świętowania 21. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. Wydarzenie, organizowane co roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji, zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa, a także zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia przygotowanym przez nasze biblioteki:

Program 21. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – biblioteki jednostek organizacyjnych UAM [plik PDF]