Data wydarzenia:

UNIWERSYTECKA SYNERGIA EDUKACYJNA. SPOTKANIA. Spotkanie pierwsze: Uczniowskie zaciekawienie

Współpraca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wielkopolskimi szkołami ma wieloletnią tradycję i w minionych latach przyniosła wiele wartościowych i satysfakcjonujących przedsięwzięć. Z myślą o możliwości zacieśniania relacji, rozwijania wspólnych działań, ich wzbogacania i ukierunkowywania, pragniemy zainicjować cykl konferencji pt. „UNIWERSYTECKA SYNERGIA EDUKACYJNA. SPOTKANIA”. Podczas pierwszego spotkania chcielibyśmy przyjrzeć się uczniowskiemu zaciekawieniu.

Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów szkół, nauczycielki i nauczycieli oraz uczennice i uczniów do udziału w pierwszej konferencji, podczas której będzie okazja do zarysowania wizji i ram wspólnych działań, dzielenia się dobrymi praktykami wypracowanymi wspólnie przez szkoły i jednostki UAM, znajdzie się też czas na dyskusję o uczniowskim zaciekawieniu z perspektywy zarówno społeczności szkolnej, jak i uniwersyteckiej. Udział zaproszonych gości – przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za oświatę w regionie – z pewnością tą proponowaną synergię dookreśli i wzmocni.

Konferencja pt. „UNIWERSYTECKA SYNERGIA EDUKACYJNA. SPOTKANIA. Spotkanie pierwsze: Uczniowskie zaciekawienie” odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. w sali nr XVII Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 1, w godzinach od 10.00 do 17.00.

Wypełnij formularz rejestracyjny
Ramowy program konferencji:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.10 Otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Joannę Wójcik, Prorektor ds. studenckich i kształcenia

10.10-12.00 Część pierwsza – Idea spotkań z udziałem władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawicieli Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania/oraz zaproszonych gości

12.00-12-30 Przerwa kawowa

12.30-14.30 Część druga – Dobre praktyki: prezentacja projektów realizowanych dzięki współpracy szkoły i jednostek UAM

14.30-15.15 Przerwa lunchowa

15.15-16.45 Część trzecia – Dyskusja o uczniowskich zaciekawieniach /Wykład prof. UAM dra Jacka Pyżalskiego Technologie w relacjach nauczyciel-uczeń i w relacjach pomiędzy uczniami

16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji