Data wydarzenia:

Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkania. Spotkanie trzecie: specjalne potrzeby edukacyjne

Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów szkół oraz nauczycielki i nauczycieli do udziału w trzeciej konferencji z cyklu „Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkania”. Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w Sali XVII w Collegium Minus UAM.

Współpraca UAM z wielkopolskimi szkołami ma wieloletnią tradycję i w minionych latach przyniosła wiele wartościowych i satysfakcjonujących przedsięwzięć. Z myślą o możliwości zacieśniania relacji, rozwijania wspólnych działań, ich wzbogacania i ukierunkowywania, w 2022 r. uczelnia zainicjowała cykl konferencji pt. „Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkania”. Wydarzenie to okazja do wymiany poglądów reprezentantów środowisk edukacyjnych, dzielenia się dobrymi praktykami, a także szukania nowych pomysłów i rozwiązań przydatnych w dalszej współpracy.

W tej edycji wśród gości znajdą się:

  • Igor Bykowski - Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Wiesław Banaś - wicedyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania
  • Ksenia Herbst-Buchwald - dyrektorka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
  • Marzena Kędra - dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito
  • dr Maria Krystyna Szmigel - przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
  • dr hab, prof. UAM Renata Wawrzyniak-Beszterda - dyrektorka Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli UAM

Inicjatorem cyklu jest Zespół UAM dla Najlepszych, działający na naszym uniwersytecie od 2018 r. – Jako Zespół UAM dla Najlepszych obserwujemy od kilku lat procesy bliskie szkolnym społecznościom. Naszą uwagę koncentrowaliśmy na perspektywie uczniowskiej i nauczycielskiej, a pomiędzy kolejnymi spotkaniami konferencyjnymi proponujemy zróżnicowane inicjatywy na rzecz bliskiej współpracy szkół z uniwersytetem – mówi prof. Krzysztof Skibski, członek Zespołu.

W tym roku chcielibyśmy – jak zwykle, wraz z Państwem – porozmawiać o potrzebach uczniowskich, które wynikają z szerokiego spektrum zindywidualizowanych uwarunkowań. Są bowiem osoby uczące się, które mają chęć i sposobność wykraczania poza podstawowe programy kształcenia, ale też są takie, którym w drodze do osiągnięcia tej podstawy trzeba umiejętnie pomóc. Liczba przyczyn jest zapewne porównywalna z liczbą przypadków. Ta perspektywa dookreśla nam przestrzeń namysłu nad sposobami nauczycielskiego działania – indywidualnego i zespołowego, jak również nad rolą instytucji w zróżnicowanych sytuacjach – dodaje prof. Skibski.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny:

Wypełnij formularz rejestracyjny!

Zachęcamy także do zapoznania się z programem wydarzenia:

Pobierz program wydarzenia (plik PDF)