Data wydarzenia:

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: Krzem – pierwiastek życia, młodości i…

19 grudnia 2023 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w Sali pod Zegarem, odbędzie się wykład pt. „Krzem – pierwiastek życia, młodości i…”, organizowany w ramach cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”. Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski z Wydziału Chemii UAM.

Krzem, należący do tej samej 14 grupy układu okresowego co węgiel, jest jednym z najważniejszych pierwiastków, bez którego nasze funkcjonowanie byłoby wręcz niemożliwe. Choć w stanie wolnym nie występuje, tworzy szereg bardzo trwałych połączeń, dzięki którym jest drugim najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej. Jest on także niezbędny do życia człowieka, a jego niedobór w organizmie jest bardzo niebezpieczny. Poza ważną funkcją biologiczną, krzem i jego związki towarzyszą nam na co dzień w każdej dziedzinie naszego życia, począwszy od elektroniki, poprzez materiały budowlane i konstrukcyjne, środki transportu, baterie słoneczne, chemikalia, tekstylia, kosmetyki i środki chemii gospodarczej, a na żywności i ochronie zdrowia skończywszy. Praktycznie nie ma dziedziny, w której pochodne krzemu nie miałyby zastosowania. Jest to spowodowane wyjątkowymi i unikatowymi właściwościami tych związków.

Na wykładzie dowiesz się, dlaczego krzem wyróżnia się spośród pozostałych pierwiastków i dlaczego zasłużył na szczególną uwagę.

Wstęp wolny.

O wykładowcy

Prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej (1986). Na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1995) i habilitację (2005). Od 2014 roku profesor tytularny. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, trzech książek oraz 12 rozdziałów w książkach. W swojej karierze zawodowej kierował lub pełnił funkcję głównego wykonawcy 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – autor 102 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 45 technologii syntezy związków krzemu. Za zaangażowanie i sukcesy w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Wynalazczości. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także dyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM i prezesem Zarządu Fundacji UAM.


Uniwersyteckie Wykłady na Zamku to cykliczne, otwarte spotkania przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych osób. Wykłady organizują wspólnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaCentrum Kultury ZAMEKMuzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.