Data wydarzenia:

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: „Na szlaku archeologicznej przygody: z Wielkopolski w świat”

9 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w Sali pod Zegarem, odbędzie się wykład pt. „Na szlaku archeologicznej przygody: z Wielkopolski w świat”, organizowany w ramach cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Janusz Czebreszuk z Wydziału Archeologii UAM. Wstęp wolny.

W tym roku mija 105 lat istnienia archeologii uniwersyteckiej w Poznaniu. Lata te były zapełnione wieloma projektami badawczymi o kluczowym znaczeniu nie tylko dla polskiej, ale europejskiej i światowej nauki. Wykład podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej pokazana będzie panorama projektów badań terenowych realizowanych na naszym uniwersytecie przez archeologów w trzech horyzontach czasowych: w okresie międzywojennym, do końca XX wieku i w wieku XXI. Z każdego z tych etapów omówione zostaną 1-2 projekty. W drugiej części na jednym przykładzie pokazane będą cechy archeologii poznańskiej, które decydują o jej pozycji w Polsce, jak i na świecie. Archeologiczną podróż rozpoczniemy w Wielkopolsce, a poprzez kilka wybranych miejsc dotrzemy do badań na Peloponezie.

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

W okresie międzywojennym Zamek był siedzibą Uniwersytetu Poznańskiego. Prowadzono tu wykłady, także te otwarte, i inne zajęcia. Mieściło się tu również biuro Wykładów Powszechnych, w którym planowano fakultety, organizowane także poza Poznaniem. Od początku doceniano bowiem znaczenie upowszechniania wyników badań i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Dzisiaj nawiązujemy do tej ważnej karty w dziejach obu instytucji, organizując Uniwersyteckie Wykłady na Zamku.

Tematem tegorocznych prelekcji będzie PRZESZŁOŚĆ. Wbrew pierwszym skojarzeniom poznawanie tego, co już się zdarzyło, nie jest wyłącznie przedmiotem badań historyków(-czek). Żeby dobrze poznać przeszłość konieczny jest udział reprezentantów(-ek) wielu dyscyplin naukowych, coraz częściej w interdyscyplinarnych zespołach. Wykładowcami(-czyniami) będą naukowcy(-czynie) o uznanej renomie, z takich dyscyplin jak geografia, hydrologia, fizyka, archeologia, etnologia czy historia.

Organizatorzy: Centrum Kultury ZAMEK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAMMuzeum UAM

Nagrania: Studio Filmowe UAM