Data wydarzenia:

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na kolejne spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku”, poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 12 lutego o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Wiesław Osiński z Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, a jego tytuł brzmi:

Przekroczyć niemożliwe: ku aktywności fizycznej w wieku starszym.

Proces wyodrębniania wiedzy o kulturze fizycznej nabiera wyrazistości w drugiej połowie XX wieku. Wówczas nowe potrzeby tworzą rozwój masowego szkolnictwa, służby wojskowej, medycyny prewencyjnej i higieny, ale także ruchu sportowego, turystycznego i rekreacyjnego. Powstają pierwsze ośrodki kształcenia i ukierunkowane laboratoria badawcze. Kiedy w Poznaniu, po wiekach usilnych starań, w 1919 roku ziszczały się marzenia i rozpoczęto tworzenie uniwersytetu, podjęto również śmiałą myśl powołania Kadry Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej. Na pierwszego kierownika tej Katedry powołano ówczesnego docenta Uniwersytetu we Lwowie – Eugeniusza Piaseckiego, który przez cały okres swej działalności (1919-1947 rok) był konsekwentnym rzecznikiem uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.

Dzisiaj nad rozpoznaniem znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego pracuje się w wielu najbardziej renomowanych uniwersytetach i uczelniach świata. Problematyką szczególnie rozwijaną w ostatnich 20 latach, jest aktywność fizyczna na potrzeby osób starszych. Inicjatywy w tym zakresie podejmują najpoważniejsze światowe organizacje. Mamy bowiem do czynienia ze zjawiskiem demograficznym, przez niektórych nazywanym wręcz „bombą geriatryczną”. Ludzie chcą żyć nie tylko dłużej, ale przede wszystkim we względnie pełnej fizycznej, intelektualnej i emocjonalnej sprawności. W badaniach dowiedziono – znaczącej i niezależnej – roli aktywności fizycznej w pierwotnej i wtórnej prewencji cukrzycy, chorobie wieńcowej serca, depresji, osteoporozie, niektórych postaciach nowotworów i w innych chorobach. W Polsce wysoce niepokojący jest stan sedenterii trybu życia i jej konsekwencje.


Prof. dr hab. Wiesław J. Osiński – profesor nauk o kulturze fizycznej. W latach 1990 – 1996 rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Jest autorem ponad 300 prac naukowych oraz 8 książek, m.in. Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym (2013). Członek zespołów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Wiceprzewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz wiceprezydent International Association of Sport Kinetics. Członek Sekcji Nauk Medycznych Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów. W 2015 roku otrzymał doktorat honoris causa AWF w Warszawie, a w 2017 roku również AWF we Wrocławiu. Sprawował godność przewodniczącego Kolegium Rektorów m. Poznania.